Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger pedagogisk kompetente ledere i barnehagen

Artikkelen er over 5 år gammel

Kidsa-topp Trine Samuelsberg ønsker at det ikke skal stilles krav til pedagogisk kompetanse hos ledere i barnehager.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hun illustrerer på denne måten problemet med kommersielle barnehager, ved å sidestille pedagogisk kompetanse med markedsføring, jus og økonomi.

Les også: Truer med kutt i bemanningen

Det er klart at hvis hovedpoenget er økonomisk gevinst er dette områder man må satse på, men poenget med en barnehage må jo være å gi et best mulig tilbud til barna - og da er det vel ingen tvil om at det er svært viktig med pedagogisk kompetanse. Barn er mennesker, ikke varer på et marked.

Byråd for barnehage og skole, Pål Hafstad Thorsen fra Arbeiderpartiet sier at han hilser debatten velkommen og inviterer Kidsa til å søke om dispensasjon fra utdanningskravet, som barnehagelovens §17 åpner for. Her bør byrådet gå noen runder med seg selv om dette faktisk er måten vi ønsker at barnehagene i Bergen skal driftes, hvor ledelsen ser på markedsføring og økonomi som viktigere (eller like viktig som) pedagogikk.

Utdanningsforbundet har pekt på at det finnes gode videreutdanninger for barnehagelærere innen ledelse. Det finnes i tillegg studenter som tar fordypning i ledelse som en del av sin bachelorutdanning som barnehagelærer. Disse gjør det nettopp for å få kompetansen som trengs for å være leder i en barnehage.

Frode Fjeldberg, barnehagestyrer i en Kidsa-barnehage, sier at «Pedagogikken er kjernevirksomheten. Men vi må også ha et profesjonelt lederskap». Dette er vi enige i, men det er ingen motsetning mellom profesjonelt lederskap og pedagogisk kompetanse, det er nettopp det en barnehagelærer med viderutdanning innen ledelse innehar.

For å sikre en trygg, innholdsrik og lærerik barnehage for alle Bergens innbyggere er det viktig å satse på det pedagogiske. Barn er ikke varer på et marked. En barnehage er ikke først og fremst en bedrift. Ledere av barnehager har et stort ansvar når det gjelder å ta vare på mange forskjellige barn, med forskjellige behov. Det er gjerne lederen som stepper inn på en avdeling dersom barnehagen ikke får skaffet vikar, eller dersom det trengs en ekstra person på vakt. For ikke å snakke om at dersom en barnehageleder skal vite hvordan vedkommende skal organisere kunnskapen til de ansatte er det viktig at lederen selv er kjent med denne kunnskapen.

Vi slutter oss til Utdanningsforbundet som skriver at en barnehage ikke er et konsern. En barnehage er en barnehage, og den skal tjene barn og deres foresatte - ikke eierene sitt behov for profitt.

Kommentarer til denne saken