BA mener: Forskjell i fravær må ikke gi politisk panikk

Strenge regler: Torbjørn Røe Isaksen (til venstre) innførte som kunnskapsminister strenge regler for å få ned fraværet i videregående skole. Hans etterfølger Jan Tore Sanner bør absolutt ikke satse på det samme i grunnskolen.foto: berit roald, ntb scanpix

Strenge regler: Torbjørn Røe Isaksen (til venstre) innførte som kunnskapsminister strenge regler for å få ned fraværet i videregående skole. Hans etterfølger Jan Tore Sanner bør absolutt ikke satse på det samme i grunnskolen.foto: berit roald, ntb scanpix

Av

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varsler tiltak for å få ned fraværet blant 10.-klassinger. Strengere regler er ikke løsningen.

DEL

LederI går offentliggjorde Utdanningsdirektoratet fraværsstatistikk for siste klasse i grunnskolen. Det er neppe grunn til panikk.

Minister Sanner uttaler til NRK at det er «oppsiktsvekkende» forskjeller mellom fylkene, og at dette er «alvorlig». Totalbildet er at fraværet synes svært stabilt. Median-eleven har et fravær på seks dager og fem timer. Det er ingen forskjell på gutter og jenter.

Sanner er mest opptatt av den gruppen som er borte mer enn tre uker. Dette gjelder bare 10,1 prosent av elevene i Sogn og Fjordane, men hele 22,9 prosent i Finnmark. Hordaland kommer med 18,2 prosent på en «god» annenplass når det gjelder andel «skulkere». Dette behøver ikke å bety at vi har flere problem enn ellers i landet.

Statistikken bygger selvsagt på ført fravær for det enkelte fylke, den enkelte skole og den enkelte elev. Statistikk kan lyve, og vi er helt sikker på at det er stor forskjell på praksis. Bergen har for eksempel «utmerket» seg med rigide og provoserende regler for permisjon. Når elever ikke innvilges fri for å reise på ferie utenom skoleferiene er det noen foreldre som likevel tar sitt barn ut – med god grunn.

Noe av fraværet blant 10.-klassinger må derimot tas svært alvorlig. Noen av elever er i faresonen for å droppe ut av skolen i neste omgang. Løsningen er uansett ikke panikk og preusserdisiplin, slik vår «liberale» regjering har valgt for videregående skole. Der man har satset på en streng fraværsgrense. For mange fraværstimer i faget gjør at eleven ikke får karakter.

Det kan være at Sogn og Fjordane har gode tips for hvordan man får ned fraværet. For noen kan tyve dager være uproblematisk, for andre skikkelig krise. Det bør uansett ikke være en fraværsgrense, men den enkelte skole og lærer som avgjør når det er på tide å gripe inn med «ekstra innsats».

Sanner var tidligere minister for regionreformen, et ansvar Monica Mæland nå har overtatt og sliter med. På fraværet kan vi i Hordaland se en positiv effekt av den nye regionen Vestland. Andelen «skulkere» i 10. klasse vil gå litt ned når vi slår oss sammen med Sogn og Fjordane.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags