Leder: Ny samferdselsminister og nye sjanser. I hvert fall for noen av de store prosjektene den gamle lovet oss.

Jon Georg Dale overtok i går som samferdelsminister etter Ketil Solvik-Olsen. Jobben blir innen partiet (Frp), men mye må gjøres annerledes.

Ikke minst fordi Solvik-Olsen har lovet mer enn det er mulig å holde. Se bare på Hordaland, Sotra-sambandet, fergefri E39 over Bjørnefjorden eller både E16 og jernbane fra Arna til Voss. Vi er knapt kommet nærmere løsning og ferdigstilt prosjekt enn vi var høsten 2013.

Det har ikke stått på løfter. Den nye regjeringen skulle nærmest med et vips ordne nytt Sotra-samband – eller rettere sagt OPS, med offentlig og privat samarbeid. Solvik-Olsen gikk ut i «hundreogti». Nei, nytt Sotra-samband står ikke ferdig nå i 2018. Neppe før i 2026. Det var Erna Solberg (H) selv som lovet fergefri E39 før valget, men det var ikke grenser for hvor fort hennes samferdelsminister kunne få det til å gå – og hvor dyrt det da kunne bli.

Til slutt våknet duoen også når det gjaldt den rasfarlige strekningen mellom Arna og Voss. De tok turen til Vaksdal kommune og lovte at både vei og jernbane skulle bygges nytt og rassikkert. De som bruker denne veien vet hvordan det er å frykte ras daglig. Det skal de leve med i minst 10-15 år til. Da Solvik-Olsen presenterte nasjonal transportplan var «alt» med – stort sett i andre halvdel. Altså tidligst på sist på 2020-tallet.

Etter OPS var «Nye veier» den andre vidundermedisinen som skulle få fart på veibygging. Jo da, det skal ha skjedd noe nede på Sørlandet. Her vest har vi ikke sett noe til dem, men vi har forstått at det ble enda mer byråkratisk å planlegge og bygge nye veier. Solvik-Olsen skal ha for at han har vært positiv til nye veier generelt. Spesielt de med fire felt og langt over hundre i fartsgrense. Ja, han har til og med vært positiv til bompenger. Du kan love i noen år, men til slutt må du innfri. Nå kommer «regningene», og da synes nok Alabama mer «sweet».

Etterfølgeren blir nødt til å velge. Noen må bli skuffet, men Jon Georg Dale får starte med blanke ark og kan være rett mann. Utdannet kjøttskjærer med sauesanking som hobby. Han skal være jordnær og pragmatisk, og har som landbruksminister vunnet bøndenes tillit. De sier han er en kar du gjerne går på pub med, og der skal det vel ikke mye til for å overgå Solvik-Olsen – avholdsmannen.