Ikke ødelegg skogen – Åsane er grå nok

Åstveitskogen er det eneste virkelige grøntareal vi har igjen. Det popper opp kjøpesenter-på-kjøpesenter, skriver Grete Kathrine Jacobsen i dette innlegget. Arkivfoto: Arne Ristesund

Åstveitskogen er det eneste virkelige grøntareal vi har igjen. Det popper opp kjøpesenter-på-kjøpesenter, skriver Grete Kathrine Jacobsen i dette innlegget. Arkivfoto: Arne Ristesund

Av

Vi har bygget ned nok verdifullt grøntareal i Åsane nå. Ikke ødelegg bydelens fineste skog!

DEL

MeningerKomité for miljø og byutvikling skal denne uken vurdere et planinitiativ om utbygging i Åstveitskogen. Bærekraftig Liv på Ulset sin klare melding til politikerne er: Vi har bygget ned nok verdifullt grøntareal i Åsane bydel nå. Fortett med kvalitet: La Åstveitskogen få leve.

Vi er bekymret for den arealmessige utviklingen i Åsane. Det har skjedd en storstilt utbygging i bydelen, og mye fremstår som lite planmessig og helhetlig. Det ene kjøpesenteret etter det andre har poppet opp. Det later til å ha vært mye rett frem for kommersielle interesser, uten at andre hensyn har blitt ivaretatt tilstrekkelig.

Bærekraft og styrket folkehelse er viktige premisser i moderne byplanlegging. Når det gjelder disse momentene, så må vi få styringen av Åsane over på rett kjøl igjen. Utbyggingen har ofte skjedd på bekostning av grønne lunger, og nå står kanskje Åstveitskogen for tur. Åstveitskogen er et av de mest verdifulle grøntområdene vi har igjen i Åsane. Dette av flere grunner:

Tilgjengeligheten: Noe av det unike med Åstveitskogen er at den er tilgjengelig fra så mange steder, og det byr på mange ulike muligheter for ferdsel. På tur i Åstveitskogen treffer man på et stort mangfold av brukere, med ulik alder og i ulik fysisk form. Skogen inviterer til både mosjon, opphold og lek.

Flere institusjoner, deriblant en rekke skoler og barnehager, og i tillegg en psykisk helseinstitusjon, har nærhet til skogsområdet. Skogen blir brukt av blant annet skolene i nærmiljøet til alt fra turdager, faglige ekskursjoner, orienteringsløp, sosiale samlinger til bading med mer. Området brukes av mange, også speidere fra andre deler av Bergen, og kanopadling har vært en del av den varierte bruken av området.

Størrelsen: Det at skogen er stor er en verdi i seg selv. Mye annet grøntareal i Åsane er små, usammenhengende «klatter». Disse har også sin viktige funksjon, men et opphold i Åstveitskogen gir en unik mulighet for friluftsopplevelser og rekreasjon. I tillegg er mye natur- og dyreliv helt avhengig av et stort nok areal for å trives.

I Åstveitskogen kan barna selv få se og oppleve at ekorn «samler nøtter og har i sine hus», slik som i Hakkebakkeskogen. Denne kvaliteten vil forsvinne med bebyggelse tett på.

Skogen må stå uberørt som den er i dag. Vi må ikke engang åpne opp for «å bare bygge litt» – noe som kan bli starten på en bit-for-bit-nedbygging. Det er helheten ved dette grøntområdet som må ivaretas. I tillegg rommer skogen også kulturhistoriske verdier.

Forrige helg var det en fin markering i Åstveitskogen. Her kom det unge og eldre fra hele Åsane for å vise at de ønsker at naturområdet skal få leve videre som det er i dag. Fra utbyggingsinteressenten ble det delt ut en brosjyre. Den fremstår ved første øyekast forlokkende, men vi reagerer på argumentasjonen i brosjyren, blant annet dette: Det står at man skal tilrettelegge for friområdet og Åstveitskogens fremtid – gjennom å bygge den ned?

Skal vi fortette langs bybanen, så kan vi ikke ofre Åsanes flotteste naturområde. Vi må fortette med kvalitet. Skogen må være en buffer, og bli stående som den er, fullt og helt som en grønn oase som vi sårt trenger. Åsane har mer enn nok av grå strukturer. Løsningen for fremtiden er å ta godt vare på de grønne strukturene og samtidig gjøre de grå bedre å leve i.

Vi har også en menneskeskapt klimakrise i verden, og vi må alle ta et ansvar for å ta bærekraftige og langsiktige avgjørelser. Vi må ikke glemme det viktige slagordet «tenke globalt, handle lokalt». Vi må heller ikke glemme at all skog er en vesentlig ressurs fordi den absorberer CO2-gasser som vi dessverre produserer altfor mye av på jorden – også i Åsane.

Bærekraftig Liv er kritiske til utbyggingen og privatiseringen som planlegges. Hvorfor skal denne naturperlen være for noen få når den kan være for alle? Det er kun de mest privilegerte av oss som har tilgang til hytte på fjellet. Denne skogen har så mange barn nærhet til. Den er for alle. Og uavhengig av sosial status.

Byrådserklæringen om at Bergen skal bli «Norges grønneste storby», og «en grønn by med plass til alle» står og faller på om hensynene til barn og unge, friluftsliv, miljø og sosial ulikhet blir ivaretatt. Byrådet har sett dette, og innstiller på å si nei til initiativet. Det bør komiteen støtte med et bredest mulig flertall.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags