Gå til sidens hovedinnhold

Bryr ikke politikerne i Hordaland seg om båtliv?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ferske undersøkelser bekrefter at båtbruk er landets største fritidssyssel. Og det er i Vestlandsfylkene det er flest fritidsbåter! Det skulle man ikke tro når vi hører og ser i media, ja også i båtpressen, om båtliv i Norge. Da er det helt andre landsdeler som trekkes frem.

Dette viser at kunnskapen om båtlivet generelt er lav og at dette merkelig nok også har oppsiktsvekkende liten oppmerksomhet i det offentlige rom.

Omtrent hver tredje husholdning i Norge eier en eller flere fritidsbåter, fra kajakk og til store motorbåter og seilbåter. For seks år siden var det «bare» hver fjerde husholdning som eide båt. Det blir altså stadig flere som bruker båt. Spørreundersøkelser viser at det ventes øking i nybåtsalget, særlig i vår region.

Vår kultur og historie samt Norges lange kystlinje, sammen med innsjøer og vassdrag, viser at denne utviklingen er naturlig. Mer enn 70 % av båtene har hjemmehavn langs kysten.

Bruk av båt representerte omsetninger på 7 milliarder kroner langs kysten i det værmessig dårlige båtåret 2017, - hele 23 % fra Vestlandet!

I årets sesong har vi opplevd tidenes flotteste forhold for båtliv. I fint vær haster man ikke mellom havnene. Båtene går saktere og med motoren på lave turtall. Sjøturen nytes og ferdselen er trygg. Vi har hatt en drømmesesong.

Men det har skjedd noe med båtfolket denne sesongen. Når du kommer til havn, står andre båtfolk alltid klar og hjelper deg med fortøyningene. Underveis hilses det alltid på andre sjøfarende. Slike vennlige og hjelpsomme forhold har vi ofte sett på sjøen. Denne sesongen har disse positive holdningene tatt seg markert opp i forhold til tidligere år.

Båtbruk er en fritidssyssel for ekstra glede og positivitet. Dette ble også bekreftet av Redningsselskapet for Vestlandets del nå i august. Hordaland og Bergen er det klart største båtfylket i Norge. Historisk har det i alle år også vært slik at det er på Vestlandet det er mest båtbruk. Vi har de beste naturlige forutsetningene for båtliv nettopp i vårt distrikt. Folk fra andre regioner vet tydeligvis enda ikke dette. De kan egentlig bare ha det så godt.

Men er Vestlandsfolk selv bevisst på dette? Vestlendingen har f.eks. også bedre maritim kompetanse enn i andre regioner. Vi er voksne. Tidligere undersøkelser har vist at gjennomsnittsalderen for båteiere er over 60 år.

Vi har vært stolte av bondekulturen i landet. Men det er kystkulturen og båtbruk som har bygget Norge. Den er identiteten og DNAet vårt. Den endrer seg naturlig i tid, byggematerialer og kystbosetting. På Vestlandet har vi særlig mye å være stolt over og ta vare på. Se på kystkulturområdet i Sandviken. Der må vi ha ambisjoner om at dette skal bli et nytt verdensarvområde. Dette kan bli helt unikt for kystnasjonen Norge. Hvor andre steder skulle vi kunne vise opp en slik verdensarv?

Les også: Skiltet er en tabbe og en hån mot vår historiske by

Vestlandet er altså den klart største båtregionen i Norge, - slik det historisk har vært i alle år.

Derfor er det så unaturlig og oppsiktsvekkende at i Hordaland og Bergen legger myndighetene minimalt tilrette for denne sunne og også økonomisk viktige fritidssysselen! I Bergen har det vært flere eksempler på at man f.eks. skviser vekk båtforeninger.

Utbyggingsplaner som representerer betydelige investeringer og etableringer av mange arbeidsplasser, treneres. Ikke engang en skarve båtutsettingsrampe, som utvilsomt også ville kunne åpne Vestlandet for flere individuelle båtturister fra andre landsdeler, tilrettelegges. Intet er hellig lenger, - unntatt Bybanen og det å fylle igjen vannspeil!

De tiltakene og investeringene som er gjort i Hordaland, det største fylket for båtbruk, er det stort sett private ildsjeler i distriktet som gjør. Rogaland og Sogn og Fjordane skiller seg bedre ut enn Hordaland og Bergen til tross for engasjementet fra Bergen og Omland friluftsråd. Hvorfor? Er politikerne og administrasjonene i Hordaland blant mindretallet i befolkningen som ikke bryr seg om båtliv? Er rekreasjon, investeringer og aktivitet langs kysten uinteressant for myndighetene?

Sammenligner vi oss f.eks. med Osloområdet, som relativt sett er den minste båtregionen i landet, kan vi ikke unngå å se hvordan f.eks. Frognerkilen og Bestumkilen eller Sandvika og Vollen i Bærum og Asker legger tilrette for fritidsbåtbruk.

Tenk dere planleggere, politikere og Fylkesmann fra Hordaland med ansvar for disse stedene. Da er jeg redd slike sjønære områder hadde blitt brukt til helt andre formål enn båtrekreasjon!

I vår region i Hordaland og Bergen må det kraftig skjerping til! Start ja-fasen straks og begynn nå med partienes programarbeid for neste års valg!

Kommentarer til denne saken