Svarer på utfordringen: – Kun det aller beste for våre aller minste

Byråd for barnehage, skole og idrett Roger Valhammer svarer på utfordringen fra Utdanningforbundet. Foto: Skjalg Ekeland

Byråd for barnehage, skole og idrett Roger Valhammer svarer på utfordringen fra Utdanningforbundet. Foto: Skjalg Ekeland

Av
DEL

MeningerPå mandag utfordret Utdanningsforbundets Tone Digranes og Odd Arild Viste meg som ny byråd for barnehage på kvalitet i bergensbarnehagene. Det er en utfordring jeg setter pris på!

Jeg er helt enig med Utdanningsforbundet i at for at barn skal trives i barnehagen, og ha de beste forutsetningene for å lykkes, så er det avgjørende at de har trygge voksenpersoner å forholde seg til. Det at barna opplever forutsigbarhet, stabilitet og trygghet, og blir sett og anerkjent for den de er, er viktig i et kvalitetsperspektiv. Jeg har selv en datter som startet i barnehagen i høst, og årsaken til at det har vært en veldig positiv opplevelse både for henne og for oss som foreldre er nettopp dyktige ansatte. Den nye nasjonale pedagog- og bemanningsnormen er derfor veldig bra, nettopp fordi den vil sikre både flere voksne og flere pedagoger. Men, dette er bare en start.

Byrådets og mitt mål er enda tettere bemanning i barnehagesektoren, og enda høyere pedagogtetthet.

Derfor har vi i byrådsplattformen en ambisjon om minst 50 prosent pedagoger i barnehagene våre. Samtidig jobber vi også aktivt for å øke antallet fagarbeidere. Det store problemet med de nye normene er at de er kraftig underfinansierte. Uten tilstrekkelig statlig finansiering vil vi måtte dekke kostnadene lokalt, noe som svekker vår mulighet både til å ytterligere øke bemanningen i barnehagene våre og muligheten til å foreta lokale prioriteringer. Jeg håper derfor jeg har med meg hele sektoren, og det politiske Bergen, i å jobbe for bedre finansiering av økt kompetanse, antall ansatte og kvalitet i barnehagene våre.

Det at normen er gjeldende på et nasjonalt nivå er i seg selv positivt, fordi den da vil gjelde både de private og de kommunale barnehagene. En kommunal bemanningsnorm ville i utgangspunktet kun ha vært gjeldende for de kommunale barnehagene. Med en privat barnehagesektor på 70 prosent i Bergen er det viktig at kvalitetskrav og normer gjelder også dem.

Det er viktig å opprettholde en god kvalitet i alle Bergens barnehager, uavhengig av eierform. Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene, og vi er avhengige av dem for å klare å tilby nok barnehageplasser også i fremtiden. Samtidig jobber vi for å øke den kommunale andelen, ikke minst gjennom å bygge flere kommunale barnehager i bydelene med størst behov – slik at vi samtidig bidrar til at folk får barnehageplass i egen bydel og der de bor. Stortinget har gitt barnehagene til neste år med å innfri bemanningsnormen, men i Bergen er det et mål for oss å innfri denne allerede nå i høst. Dette er viktig nettopp fordi bemanning og kvalitet henger nøye sammen, og vi prioriterer derfor å få dette raskt på plass. En hurtig oppbemanning i de kommunale barnehagene vil dessuten komme de private barnehagene i Bergen til gode, siden de finansieres på bakgrunn av det kommunen bruker to år i forveien.

Min viktigste jobb vil være å jobbe for høy kvalitet i barnehagene våre, og å sikre at vi har nok trygge og dyktige voksne. Men min jobb handler også om å legge til rette for at alle skal få barnehageplass i nærheten av hjemmet sitt, slik at barna kan utvikle trygghet og tilknytning til nærmiljøet sitt. Kvalitet i barnehagen kombinert med barnehage i eget nærmiljø, vil derfor stå høyest på min agenda fremover. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Utdanningsforbundet, slik at vi sammen kan gjøre hverdagen for samfunnets yngste enda bedre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags