– Gjør Kystbygarasjen gratis for pendlerne

Geografistudent Ida Veldman mener den ene broforbindelsen mellom Sotra og Bergen skaper sårbare situasjoner innen trafikk og beredskap.

Geografistudent Ida Veldman mener den ene broforbindelsen mellom Sotra og Bergen skaper sårbare situasjoner innen trafikk og beredskap. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En ulykke eller naturkatastrofe med stort omfang kan føre til at Sotras beboere i praksis er fanget på øyen, skriver Ida Elisabeth Veldman.

DEL

DebattSom geografistudent mener jeg at det meste kan forklares ut ifra et geografisk perspektiv, eller i det minste i en geografisk sammenheng.

Tenker man over det, oppdager en fort at geografi må trekkes inn i forklaringen uansett. Enten det gjelder kjønnsstudier, landbruk, økonomi eller innvandring – det meste har en sammenheng med sted. For meg er det derfor naturlig å se samfunnsproblemer som for eksempel rushtrafikk i et geografisk perspektiv. Her følger derfor en geografistudents perspektiv på Sotrabroproblematikken.

En rask titt på norgeskart.no, viser at Sotra er ca. 57 km lang fra nord til sør, og omtrent 10,7 km bred øst til vest. I luftavstand er det omtrent 18 km å kjøre fra øyens sørligste punkt til Sotrabroen; tilsvarende er det omtrent 38 km fra øyens nordligste punkt til broen. Sett bort ifra fergen fra Klokkarvik til Hjellestad, er broen den eneste fastlandsforbindelsen fra øyen.

Sotra består av kommunene Øygarden, Fjell og Sund (fra nord til sør) som samlet sett har et befolkningstall på 37.175 (tall fra Statistisk sentralbyrå pr. 1. januar 2017). Av befolkningen i alder 15–74 år er gjennomsnittlig 63,83 prosent av øyens befolkning sysselsatt.

Tall fra SSB (hentet 30. nov 2017) viser at antall menn og kvinner i alderen 20–66 år som pendler ut av egen hjemmekommune på Sotra har vært relativt stabilt de siste årene, og totalt sett endret seg fra 9.293 i 2012 til 9.448 i 2016. Men, her er det ikke skilt ut hvor mange som pendler fra en kommune til en annen på selve øyen, og studenter og andre pendlere er ikke tatt med. Basert på egne erfaringer vil jeg påstå at brorparten av de 9.448 skal over Sotrabroen, helst i rushtiden.

Men hvorfor det ikke er noen fastlandsforbindelse i form av bro eller undersjøisk tunnel fra for eksempel Sund kommune og over til Hjellestad, utløser noen varsellamper i mitt enkle, geografisk tenkende hode.

De fleste er kjent med at det er mye innpendling til Bergen kommune – en kjapp tur innom SSB, og vi ser at tallet for sysselsatte i 2015 var 14.096 og 20.161 for henholdsvis kvinner og menn i alderen 20–66 år. Her er ikke skoleelever og studenter medregnet.

At det kun er én broforbindelse mellom fastlandet og Sotra bidrar etter min mening til at øyens beboere blir satt i en sårbar situasjon på flere måter, blant annet trafikkmessig og beredskapsmessig:

1) Dersom det oppstår stillestående kø fra Kolltveittunnelen og over broen, har Sotra-pendlerne ingen annen mulighet for å komme seg inn til Bergen kommune til jobb, videregående skole og universitet, eller til lege- og sykehusavtaler på Haukeland, og pendlere blir dermed pent nødt til å vente. I timevis.

2) I et beredskapsperspektiv vil en krisesituasjon oppstå dersom broen må stenge – i akutte nødstilfeller må da luftambulansen rykke ut, og om lokalt politi skulle ha behov for bistand, må dette komme sjø- eller luftveien. En ulykke eller naturkatastrofe med stort omfang kan i slike tilfeller føre til at øyens beboere i praksis er fanget på øyen.

Miljømessig har det heller ingen hensikt at beboere fra Sotras sørligste og nordligste punkt skal sendes til Bergen kommune via øyens midtpunkt. Det er som nevnt lange avstander fra nord og sør til Sotrabroen, og her går det mye bensin. En ny bro er planlagt noen år frem i tid – lokalisert ved siden av dagens bro, kan jeg legge til. Men hvorfor det ikke er noen fastlandsforbindelse i form av bro eller undersjøisk tunnel fra for eksempel Sund kommune og over til Hjellestad, utløser noen varsellamper i mitt enkle, geografisk tenkende hode.

Frem til mer langsiktige løsninger er på plass, er det mye annet som kan redusere antallet biler som passerer Sotrabroen. Om Kystbygarasjen gjøres gratis mellom kl. 06–18 for dem som pendler kollektivt fra Straume, er mye løst. Alternativt kan Sotra løsrive seg fra Fastlands-Norge, starte planøkonomi og legge passkontrollen midt på Sotrabroen.

Antakelig vil pendlingen inn og ut bli marginal sammenlignet med dagens situasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags