Hva mente du med det, Hove?

Av

Summetonen mandag 2. september.