I debatten rundt Fana Gymnas har det vært mye snakk om oss elever. Hvor engasjerte vi er, hvor bra vi har det på Fana og hvorfor vi hører hjemme her.

Dette innlegget omhandler ikke hvor synd det er i meg eller vennene mine. Det er ikke spesielt synd i oss: vi har jo tak over hodet og mat på bordet. Dette innlegget handler om de som ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener i debatten om Fana – innføringsklassen og kantinemedarbeiderne.

Hvem er det som kjemper for dem?

På Fana har vi et stort mangfold blant elevene, men det som mange ikke tenker på er at dette mangfoldet også går utenfor den norske kulturen. Vi har tidligere hatt to innføringsklasser på skolen, men da skoleåret startet i august 2015, var tilbudet kuttet til en klasse.

Elevene i innføringsklassen har det bra på Fana. Her får de den oppfølgningen de trenger, i tillegg til et godt sosialt miljø. Vi snakker mye om hvor viktig integrering er, og hvordan kan ungdommer bli bedre integrert enn å bli «tvunget» inn i den norske ungdomskulturen?

Administrasjonen er utrolig opptatt av at skoledagen skal være godt tilrettelagt for innføringsklassen. Fordi Fana er en «liten» skole får de et helt annet forhold til de andre elevene på skolen, lærerne og ledelsen. Skoledagen til en innføringselev på Fana består ikke bare av å lære seg norsk. Den består av nye venner, mye latter og dedikerte lærere.

Ikke bare får de nye venner utenfor klassen, men vennskapene som blir dannet innenfor klasserommet, er vennskap som vil vare livet ut.

Ved å legge ned skolen ødelegger man skoledagen til alle elevene på Fana, men man ødelegger så utrolig mye mer for elevene i innføringsklassen. De har tilpasset seg en helt ny hverdag, og de er fornøyd med denne nye hverdagen.

På Fana Gymnas har de muligheten til å bli sett og lyttet til. Mulighetene er mange, og på Fana får de trolig den beste sjansen de kunne fått til å integrere seg. Hva som egentlig vil skje med disse elevene er usikkert. Det gjør meg sint og frustrert at fylkeskommunen vil legge ned en skole, og ødelegge for så mange, og at grunnen til det hele er «litt tilfeldig».

Det er flere ting som ødelegges ved nedleggelsen. Så klart går det ut over oss elever, og lærerne våre, og skoleteateret og nærmiljøet i Fana, men det er også en konkret gruppe personer som blir rammet ekstra hardt.

Jeg vil si at kantinen på Fana Gymnas er en meget velfungerende kantine med stort utvalg. Kantinen er også en vernet bedrift, som betyr at den gir mennesker med forskjellige handikap en mulighet til å ha en jobb med fast stilling og en inntekt. I kantinen vår får de en arbeidsplass og arbeidstrening, og det funker ekstremt godt. De er utrolig godt likt av både lærere og elever, og de tilbyr god mat og god service. Det er også helt klart at de tar jobben sin meget seriøst, og at de virkelig elsker det de gjør.

Torsdag 3. desember, da vi på Fana fikk vite at politikerne ønsket skolen vår nedlagt, så vi de ansatte i kantinen gråte. Det er minst like vondt og vanskelig, om ikke mer, for våre kjære ansatte i kantinen som for oss å miste skolen vår. Det er arbeidsplassen deres og utdanningen deres, samtidig som det er hverdagen deres, og det som gjør at de får livene sine til å fungere på et normalt vis.

Det at disse fantastiske menneskene skal miste deres levebrød fordi fylkeskommunen ikke klarer å tenke lengre enn penger, gjør meg rett og slett skuffet. Det sårer meg dypt å vite at de, som gjør en så fantastisk jobb på skolen vår, og sørger for at vi får den næringen vi trenger gjennom sunn og god mat, skal stå uten jobb fra høsten av.

Ingenting godt kan komme ut av denne nedleggelsen for oss det angår. Det rammer ikke fylkeskommunen i det hele tatt, mens vi på Fana Gymnas må ta konsekvensene for deres korttenkte valg.

Jeg kan ikke si annet enn at jeg er enig med det leder i Fanaposten skrev: «Fylkeskommunen vil legge ned Fana Gymnas. Neste steg bør være å legge ned seg selv».

Da vil de forhåpentligvis føle det samme som vi gjør nå, når vår hverdag og fremtid blir revet vekk fra oss.