Sosialpolitikken til sosial dumping?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Oddny Miljeteig er kritisk til ny Nav-rettleiar: – Brått har Nav, etter forskrift til sosialtenestelova, vorte ein del av norsk innvandringspolitikk.