Flere tilsyn mot arbeidslivskriminalitet

Faksimile BA 27. april

Faksimile BA 27. april

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Et mest mulig seriøst og velordnet arbeidsliv er bra, både for alle som driver etter regelboken, og for samfunnet som helhet.

DEL

MeningerBA på lederplass mer enn antyder at redusert kriminalitet i arbeidslivet er et resultat av at Arbeidstilsynet gjennomfører færre kontroller (27. april). Dette mener vi er feil. Arbeidstilsynet har i 2018 tvert om gjennomført flere kontroller mot arbeidslivskriminalitet enn året før. Antall tilsyn rettet mot a-krim økte fra cirka 1550 i 2016, til 2300 i 2017, og 3200 i 2018.

Arbeidstilsynet har i 2018 gitt flere overtredelsesgebyr og flere vedtak om stans ved overhengende fare, sammenlignet med året før. Det er med andre ord ikke slik at færre regelbrudd er en konsekvens av at Arbeidstilsynet sjekker færre.

Siden arbeidslivskriminalitet ofte innebærer brudd på lover og regler på mange ulike områder, har regjeringen etablert et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og andre etater.

Årets rapporteringer tyder på at dette begynner å gi resultater. Tilbakemeldingene fra virksomhetene er at kontrolletatene er mer synlige enn før, og risikoen for å bli oppdaget oppleves som høyere.

BA viser også til Frifagbevegelse, som hevder at Arbeidstilsynet har fått færre ansatte og mindre ressurser. Antall årsverk i Arbeidstilsynet har økt hvert år siden 2015. Totalt er det 30 flere årsverk i 2018, sammenlignet med i 2015. Vi har også styrket Arbeidstilysnet med drøyt 35 millioner. Selv om man trekker fra kuttene som følge av ABE-reformen, er Arbeidstilsynet styrket.

Satsingen på tiltak mot arbeidslivskriminalitet har bidratt til at vi nå i større grad lykkes med å stoppe mange av skurkene i arbeidslivet. Det skal vi alle være glade for. Et mest mulig seriøst og velordnet arbeidsliv er bra, både for alle som driver etter regelboken, og for samfunnet som helhet.

Jeg mener BA blander kortene, og skiller ikke mellom tilsyn mot arbeidslivskriminalitet, og det totale antall tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet. Det stemmer at Arbeidstilsynet i 2018 gjennomførte et noe lavere samlet antall tilsyn. Det er en konsekvens av at Arbeidstilsynets oppfølging er risikobasert. Tilsynet velger virkemidler og metoder basert på kunnskap om risikoforholdene i de aktuelle bransjene og virksomhetene, og etter hva man mener vil bidra til mest effektiv oppfølging.

Arbeidstilsynet har erfart at tilsyn i seg selv ikke alltid er det som virker best. I tillegg til tilsyn er kunnskapsformidling, veiledning og informasjon viktige virkemidler i Arbeidstilsynets innsats. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er forebygging alfa og omega. Arbeidstilsynet har derfor på enkelte områder og bransjer hatt stort fokus på veiledning.

Tilsyn mot aktørene i arbeidslivet er viktig, men det er ikke det eneste virkemidlet for å stoppe de useriøse. Som oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet styrker etatene sin forebyggende innsats for å gjøre markedet for de kriminelle aktørene så lite som mulig.

Regjeringen har trappet opp den samlede innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Det er uansett ikke riktig at Arbeidstilsynet i 2018 gjennomførte færre kontroller mot arbeidslivskriminalitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags