Boliglån-regulering med Oslo-briller på

Ser man på utviklingen i boligprisene de siste fem årene tegner det seg et bilde av store regionale forskjeller, skriver sjeføkonom i Sparebanken Vest, Jørgen Gudmundsson.

Ser man på utviklingen i boligprisene de siste fem årene tegner det seg et bilde av store regionale forskjeller, skriver sjeføkonom i Sparebanken Vest, Jørgen Gudmundsson. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Finanstilsynet anbefaler ytterligere innstramminger i boliglånsforskriften. Det er lemping av krav for Oslo, og innstramming for blant annet Vestlandet, mener sjeføkonom Jørgen Gudmundsson.

DEL

DebattUtover høsten i 2016 nærmest boblet boligmarkedet i Oslo over. På det meste var årsveksten i hovedstaden på 26 prosent. På Vestlandet var boligprisveksten fraværende. Finansministeren ble bekymret for østlendingene. Etter råd fra Finanstilsynet og Norges Bank strammet hun inn boliglånsforskriften. Fra 1. januar 2017 kunne du maksimalt låne 85 prosent av boligens verdi samtidig som den samlede gjelden ikke kunne overstige fem ganger brutto årsinntekt.

For Oslo kom det i tillegg krav om at belåningsgraden for sekundærbolig ikke skulle overstige 60 prosent. Bankene rundt omkring i landet kunne likevel innvilge lån som brøt med ett eller flere av kravene for inntil ti prosent av innvilget lånevolum per kvartal, en såkalt «fartsgrense». For lån med pant i bolig i Oslo ble fartsgrensen satt til åtte prosent.

Tre måneder etter kom omslaget i boligmarkedet. Innstramming i boliglånsforskriften, sammen med høy boligbygging, bidro til fall i boligprisene. Fallet i boligprisene har vært kraftigst i Oslo og mer moderat på Vestlandet. Ifølge Norges Bank henger det kraftige fallet i boligprisene i Oslo sammen med at en større andel boligkjøpere i Oslo har høy gjeldsgrad sammenlignet med resten av landet. Husholdningenes gjeldsbelastning er de to ordene som får nakkehårene til å reise seg hos Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank. Gjelden er nå i gjennomsnitt 2¼ ganger disponibel inntekt. Gjeldsveksten slår gjerne følge med boligprisveksten.

Ser man på utviklingen i boligprisene de siste fem årene tegner det seg et bilde av store regionale forskjeller.

Ser man på utviklingen i boligprisene de siste fem årene tegner det seg et bilde av store regionale forskjeller. Det er særlig i Oslo at boligprisene har galoppert i fra resten. På fem år har boligprisene steget med vel 35 prosent i hovedstaden, mens de kun har steget med 15 prosent i Bergen. I Stavanger er boligprisene faktiskti prosent lavere enn hva de var for fem år siden. Det kan tyde på at utfordringer knyttet til høy gjeld også har store regionale forskjeller.

Vi vet at unge i etableringsfasen med god fremtidig betjeningsevne evner å gjøre opp for seg, selv om de ikke tilfredstiller alle krav i dag, skriver sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i sin kritikk av det nye forslaget til boliglånsforskrift.

Vi vet at unge i etableringsfasen med god fremtidig betjeningsevne evner å gjøre opp for seg, selv om de ikke tilfredstiller alle krav i dag, skriver sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i sin kritikk av det nye forslaget til boliglånsforskrift.

På onsdag denne uken sendte Finanstilsynet brev til Siv Jensen med anbefaling om ytterligere innstramminger i boliglånsforskriften. Finanstilsynet ønsker å redusere fartsgrensen i boliglånsforskriften fra ti til åtte prosent for lån over hele landet, samt å fjerne særreglene for Oslo.

Videre anbefalte Finanstilsynet at boliglånsforskriften burde gjelde på ubestemt tid. Med andre ord, en lemping av kravene for Oslo og en innstramming i landet for øvrig.

Sparebanken Vest er tuftet på verdien om å hjelpe vestlendingen til å klare seg selv. Det betyr å styrke lokalsamfunnet for på den måten å skape utvikling og stabilitet for både folk og land. Som ansvarlig for risikoanalyse i banken er jeg opptatt av at disse verdiene holdes i hevd. Vi skal ikke yte kreditt til de som ikke evner å betjene den. Men vi er også en del av lokalsamfunnet. Godt kreditthåndverk handler også om erfaring og kjennskap til nærområdet. Vi vet at unge i etableringsfasen med god fremtidig betjeningsevne evner å gjøre opp for seg, selv om de ikke tilfredsstiller alle krav i dag. Vi vet også at de som opplever samlivsbrudd har behov for god finansiell rådgiving, og ikke avslag med vennlig hilsen Oslo.

Det sier seg selv at det er vanskelig å finstyre utviklingen i boligpriser og kreditt. Særlig når utfordringene trolig bare er knyttet til hovedstadsområdet. Strengere krav til utlånspraksis griper inn i vår mulighet til å gi lån til det unge paret med en liten en på vei, til den fraseparerte som akutt trenger rådgiving og en leilighet til seg selv og barna. De har kanskje ikke nok egenkapital der og da.

Men vi kjenner de og bygden de bor i. Vi er her, også når det regner. Innstrammingen sett med Oslo-briller fratar vår mulighet til å være der, når det gjelder, som bank.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags