Ode til Oddny

Av

Les hyllesten om bursdagsbarnet.