Gå til sidens hovedinnhold

– Verre køproblemer enn på E18 i Oslo

Artikkelen er over 3 år gammel

Kari Røstad bor i Oslo, men i to år pendlet hun fra Øygarden til Bergen. Hun er rystet over køproblemene. – Situasjonen er verre enn i Oslo, skriver hun i dette innlegget.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra september 2015 til september 2017 ukependlet jeg fra Oslo til Bergen. I ukedagene bodde jeg i min mors barndomshjem i Øygarden. Bilen lot jeg stå i Oslo og brukte buss for å komme til og fra jobb. Mine erfaringer med trafikksituasjonen og kollektivtilbudet i Bergen vest gir grunnlag for enkelte betraktninger.

Det overordnede inntrykket er at innfartsveiene fra Bergen vest er sterkt underdimensjonerte, noe jeg erfarte allerede første arbeidsdag. Avtalen med arbeidsgiver var at jeg skulle møte på jobb klokken 0830. Fra ferier i Øygarden visste jeg at kjøreturen på tre mil til Bergen sentrum tar cirka 30 minutter, utenom rushtiden. Første arbeidsdag tok jeg bussen klokken 0700 og regnet med å være på jobb i god tid før klokken 0830. Først klokken 0845 var jeg fremme i Bergen.

Les også: Lyderhorntunnelen stengt - skaper køkaos på veiene

Årsaken var lang og saktegående kø for å komme over Sotrabroen. Køen begynte lenge før Kolltveittunnelen og sto i perioder helt stille. Da jeg spurte medpassasjerene om dette var normalt, fikk jeg resignerte nikk til svar. Slik er det hver dag, kunne de fortelle. Dagen etter tok jeg bussen klokken 0630 for å komme tidsnok på jobb. Det første året var dette tilstrekkelig for å unngå den verste trafikken.

Les også:

 

Les også

Køene fra Sotra i rushet blir bare lengre og lengre

I løpet av toårsperioden økte trafikkmengden markant, noe som medførte at jeg måtte reise stadig tidligere for å unngå kø, det siste halvåret klokken 0530. Trafikkøkningen har trolig sammenheng med den storstilte boligutbyggingen rundt Straume på Sotra.

Trafikken lot også til å være svært sårbar for uhell og andre hendelser. Sammenstøt på en side av Bergen fikk ofte ringvirkninger i mange mils omkrets. Et eksempel er en kollisjon på Eidsvåg i februar 2016 som førte til trafikkaos på alle innfartsveier til Bergen.

I riksdekkende medier hører man ofte om trafikksituasjonen i og rundt Oslo. Min erfaring er at trafikken i Bergen vest har langt større utfordringer.

 

Et annet eksempel inntraff 13. oktober i år da Lyderhorntunnelen var stengt. Stengingen førte til omfattende køer i Bergen vest. Personlig brukte jeg fire timer fra sentrum til Øygarden, til tross for at vestgående tunnelløp var åpent.

Videre er kollektivtilbudet – i hvert fall til Øygarden – sparsomt. Etter arbeidstid går bussen en gang i timen mellom klokken 16 og 19. Deretter er det et opphold på tre timer før siste buss klokken 22. De sjeldne avgangene gjør at det å reise kollektivt for mange ikke et reelt alternativ, noe som igjen fører til økt bilbruk.

Les også andre saker om køproblemene i Bergen vest:

I riksdekkende medier hører man ofte om trafikksituasjonen i og rundt Oslo. Særlig får E18 mellom Asker og Bærum og Oslo mye omtale. Min erfaring er at trafikken i Bergen vest har langt større utfordringer. På strekningen Asker – Oslo går det tog hvert femte minutt i rushtiden, i tillegg til en rekke busser. Det er også alternative innfartsårer til E18, blant annet Bærumsveien. Videre har E18 kollektivfelt. Alle som bor på Sotra og i Øygarden må over Sotrabroen. På Sotrasiden er det ikke kollektivfelt.

For en utenforstående er det vanskelig å forstå at innbyggerne i Bergen vest og på Sotra aksepterer situasjonen. Køproblemene får forbausende lite omtale i media. De fleste later til å ha resignert. Bergenserne og strilene fortjener imidlertid bedre. Situasjonen bør settes på dagsordenen, også rikspolitisk. Vi snakker tross alt om Norges nest største by.

Les også:

Les også

BA mener: Buss hjelper lite, la sotrastrilene få en båt

 

Riktignok er det besluttet å bygge ny Sotrabro, men dette ligger langt frem i tid. En tilfredsstillende trafikkavvikling krever ytterligere og raskere tiltak. I påvente av statlige bevilgninger bør uansett kollektivtilbudet forbedres, noe som kan redusere bilbruken og presset på veiene.

Kommentarer til denne saken