Vestsiden av sentrum har sin naturlige begrensning av Byfjorden og Puddefjorden. Gangbroen over Puddefjorden, og det at etterlevningene etter industrien blir boliger og lettere næring, gjør at strekket Laksevåg til Solheimsviken i det minste er definert sentrumsnært.

Samtidig er det noen trafikale sperrer for psykologien i dette bildet. Danmarksplass er en ugjennomtrengelig trafikkmaskin. Puddefjordsbroen er en tung innfartsåre preget av pendlende biltrafikk, og det samme er i det minste nye Nygårdsbroen.

Gamle Nygårdsbro og Småpudden reparerer på forholdene litt, men trafikkmaskinene Nygårdstangen og Danmarksplasser forsterker sperrene for et naturlig moderne sentrum. Det som ligger i det er jo lave fartsgrenser og veier som publikum kan krysse både her og der.

Forståelsen av sentrum vil nok bygge seg sørover og vestover, men hindringene er tunge, og vi snakker flere titalls milliarder før bildet blir fullverdig.

 

Forståelsen av sentrum vil nok bygge seg sørover og vestover, men hindringene er tunge, og vi snakker flere titalls milliarder før bildet blir fullverdig. Danmarksplass og veisystemet rundt er nok den tekniske byutviklerens drøm å reparere, men sjeføkonomen sitt mareritt. Nordover aner vi nå plutselig at det kan skje noe. Lett omskrevet kan vi nå si at sentrum omfatter hele det gamle sentrum og halve Sandviken. Denne sentrumsutvidelsen har vært både langsom og organisk og i sprang.

 

Det største spranget i nyere tid var åpningen av Fløifjellstunellen. Da den kom ble den nok sett på som en ringvei, der også veien gjennom sentrum var en del av nordre innfartsåre. Det egentlige navnet på den, Øst-Tangenten innebærer jo på sett og vis også at det var et vestlig alternativ. Uansett så fredeliggjorde den store deler av Sandviken og tilrettela for at det mer og mer kunne føles som en integrert del av byens sentrum. Det vil si til litt før Glass Knag. Motorveien kommer jo helt inn der, og trafikken som ikke forsvinner inn i fjellet går inn i et strøk som har litt karakter av et akselerasjons/retardasjonsfelt for en motorvei. UP vet dette. Så lenge de hadde fotoboks ved Gjensidigekrysset var det en av de mest innbringende.

Utenfor Glassknag er det som vi vet en bred elv av biler og en sky av eksos. Butikkene som en gang lå på begge sider av Glassknag, både nedover og utover i Sandviken, er i dag stort sett nedstøvede fasader.

Vårt alles håp var at forlengelse av Fløifjellstunellen skulle reparere dette. Det håpet hadde jeg ærlig talt gitt opp. Dette fordi løsningen som lå på bordet var så dyr at selv byrådet forlot sin egen plattform. Frykten var at hele Bybaneutvidelsen ville bli et offer.

Jeg lanserte et eller flere lokk som plaster på såret. Byrådet en liten forlengelse av tunnelen. Da har velforeningen og idretten i Ytre Sandviken gjort en fantastisk jobb. På kort tid har de fått på banen et light-alternativ av veivesenets innspill om lang tunnel. Dette alternativet forenkler av- og påkjøring. Det etablerer tydelig hele strøket fra utløpet av Eidsvågstunellen og inn mot byen som et rolig sentrumsstrøk. Lave fartsgrenser og kun biler som har noe der å gjøre, sammen med bybanen.

Handelshøyskolen og de nye boligprosjektene i ytre Sandviken vil ikke flytte seg fysisk, men samtidig vil de komme utrolig mye nærmere og etter hvert bli en del av sentrum. I handelsanalyser vet jo professorene på landets nasjonale merkantile skole at det er ikke hvor langt en går i et sentrum som er avgjørende, men hvor langt en går før en er i dette sentrumet.

Med en fredeliggjøring og et moderne bymiljøpreg på trafikken vil det følge en utvikling der sentrumsfølelsen styrkes. Folk som flytter dit eller bor der vil redusere bilparken sin og det vil over tid gro opp flere lokalbutikker, kafeer og annet. Skal vi stoppe utviklingen som beveger oss fra å være bergensere med et fellesskap, til å bli bare bydelsboere med et kjøpesenter som fellesnevner for ulike tettsteder, trenger vi et sentrum som er stort og tydelig nok.

Skal Torgallmenningen fungere som innersentrum, så må også de ytre ringene i sentrum styrkes og vokse.

 

Skal Torgallmenningen fungere som innersentrum, så må også de ytre ringene i sentrum styrkes og vokse. Ifølge den meget anerkjente trafikkeksperten hele Sandviken har knyttet til seg så er ekstraregningen nå nede i en drøy milliard i deres kalkyle. Samtidig er effekten også at en tvinger gjennomgangstrafikk inn i fjellet og at Bryggen og Øvregaten kan få et samlet mye mindre trykk.

Jeg tror nok at kalkylen fort blir dobbelt så høy når den skal bli til et endelig budsjett. Men, en milliard eller to er faktisk bare som peanøtter å regne for å gi landets største by en facelift på hele den nordre delen av ansiktet.

Les også andre innlegg av Trond Tystad:

Nå gjelder det at byens politikere og planleggere ikke er seg selv nok og avviser denne løsningen fordi de ikke kom på den selv. Når velforeninger, idretten, næringsrådet, veivesenet og en haug med fornuftige folk peker på en løsning som Byrådet har i sin plattform, da er det ikke mye å bruke en måned eller to mer på beslutningen.

Åsane har eksistert i manns minne og skal bestå i generasjoner. Da er heller ikke et års utsettelse på når man får jernbaneskinner ut der noen stor faktor i regnestykket. Da er kanskje renere luft til en hel del av byen og en stor idrettspark en mye større økonomisk gevinst.

Derfor bør ikke bare byrådet fóre bystyret med tilleggsutredninger, men faktisk signalisere en endret holdning til foretrukket løsning.

Byrådet kan ikke stå på perrongen og ikke være med på toget når den viktigste beslutningen som skal fattes for byen vår i år tas. Derfor haster det for byrådet med å slutte seg til «The Winning Team», og ikke bare bli slept etter toget i prosessen.