Skyss forstår at det kan oppleves voldsomt

Av

Vi er lei for at du opplever enkelte vekterne som gretne og mistenksomme, det er ikke slik det er ment å være.