Like før helgen kom den meldingen mange fryktet, Norse Production erklærte seg konkurs, og med det mister 120 hovedsakelig polske ansatte jobben. I pressemeldingen ble det særlig trukket frem tre forhold som avgjørende, et krav fra LO på cirka tre millioner, et nytt streikevarsel fra NNN, og samarbeidsproblemer mellom organiserte og ikke-organiserte. La oss se litt på denne historiefortellingen.

Les også: Fiskebedrift med 120 ansatte konkurs

Men først kan det være greit å avklare hva Norse Production altså er for noe. Frem til utgangen av 2012 ble driften på Sekkingstad, som driver filetering og pakking av fisk, drevet av hovedsakelig norske ansatte i selskapet Sekkingstad AS, i kombinasjon med innleide, hovedsakelig polske fra ulike bemanningsbyråer. Lønnsforskjellene mellom de to gruppene var 90 kroner for de innleide og 170 for de fast ansatte i moderselskapet hvor det også var tariffavtale.

 

Men da vikarbyrådirektivet ble gjort til norsk lov fra 1.1. 2013 ble slik forskjellsbehandling gjort ulovlig. Sekkingstad organiserte da det internasjonale konsulentselskapet PwC, som la frem løsningen med å transformere Sekkingstad til en ren salgs- og markedsføringsbedrift, mens man opprettet et nytt polskregistrert underselskap, Norse Production, hvor også de norske ansatte ble overført. De mistet sin tariffavtale – men fikk lovnad om å opprettholde sin lønn.

Les også: 

Langer ut mot konkursbedrift

Likebehandlingsprinsippet sa nemlig ikke noe om forskjellsbehandling internt i et selskap. Og mens Bård Sekkingstad selv kalte seg «stolt» over løsningen de hadde fått til (BT 19 januar 2013), reiste PwC på møter i NHO-foreningen Sjømat Norge for å fortelle om modellen. Norse Production var altså noe nært et rent bemanningsselskap for Sekkingstad, og fra opprettelsen i 2013 jobbet NNN for å få reetablert tariffavtalen som var gått tapt. Dette lyktes de som kjent endelig med etter en over fire ukers streik i høst.

Et av grepene som ble tatt i selskapet, var at man etablerte en «timebank» for de ansatte, som var virksom liketil april i fjor. «Kravet fra LO» som det står om i pressemeldingen fra Norse, skyldes at denne ordningen ikke ga de ansatte overtidsbetaling, og er altså fra de ansatte på hva de har krav på i henhold til norsk lov. Siden de ansatte hevder at ingenting av dette er utbetalt, er det meget spesielt å hevde at dette kunne knekke selskapet.

Men at konkursen kommer nå, kan likevel forstås i lys av dette kravet, fordi konkursen gjør krav som er eldre enn et år foreldet. Dermed er denne manglende overtidsbetalingen nå i realiteten tapt. For noen utgjør dette et tap på over 100 000.

Les også andre saker om Nose Production:

Videre bør streikevarselet kommenteres. Det var en generell, såkalt plassfratredelse i forbindelse med at det kunne blitt streik fra midnatt 7. april og gikk ut til bedrifter med totalt over 200 000 organiserte. Norse sto imidlertid ikke på liste over selskaper som skulle tas ut i første omgang, heller ikke i andre eller tredje, og med tanke på den langvarige streiken sist høst, er det nok trolig at de først ville blitt tatt ut ved generalstreik – og altså mest sannsynlig først etter en tvungen lønnsnemnd – og altså ikke i det hele tatt.

Likevel ser vi ikke massedød av bedrifter rundt omkring på bakgrunn av dette varselet. Bare Norse, som altså ikke ville vært rammet, brukte det til å slå seg konkurs.

Når det kommer til den siste begrunnelsen om samarbeidsproblemer, er det vanskeligere å vite hva som har skjedd. Det som i hvert fall er sikkert er at det har vært dårlig stemning, og de organiserte arbeiderne som jeg pratet med på deres allmøte på lørdag hevder at det har vært utstrakt bruk av forskjellsbehandling.

En av klubblederne, som ville være anonym, hevder at han har fått jobbe mye mindre etter streiken, at han derfor nylig var nødt til å ta opp et lån på omtrent 6000 kroner i en polsk bank for å betale regninger.

 

En av klubblederne, som ville være anonym, hevder at han har fått jobbe mye mindre etter streiken, at han derfor nylig var nødt til å ta opp et lån på omtrent 6000 kroner i en polsk bank for å betale regninger. Timelister fra desember som jeg har fått tilgang til, viser 90 timer – mot omtrent 200 for alle de andre. Samtidig har uorganiserte arbeidere i tillegg til de 200 timene også fått over 30 timer med 50 prosent tillegg og over 40 med 100 prosent tillegg. Mens de organiserte knapt har fått noe.

Det er denne overtidsbetalingen til de uorganiserte, samt utstrakt bruk av bemanningsselskapet Eterni – en NHO-bedrift som for øvrig også bidro til å holde hjulene i gang under streiken i høst – som ifølge de ansatte og NNN er hovedårsaken til konkursen.

Jeg har ikke det fulle bildet her, og selvsagt kan det være mer komplisert, men de organiserte arbeidernes fortelling, er i hvert fall ganske ulik den som pressmeldingen gir uttrykk for, som går langt i å legge skylden på LO for konkursen.

Og da er det fortvilende for arbeidstakersiden å se at Vestlandets største avis – Bergens Tidende – på sin nettside baserte sin sak om konkursen nesten utelukkende på nevnte pressemelding. Først mandag morgen ble noen kommentarer fra NNN lagt til i saken, som først ble publisert fredag kveld.

Hva som egentlig ligger bak er det nok enda for tidlig å si noe om, men det som ser trolig ut, er at Sekkingstad på et eller annet vis fortsetter sin produksjon – en arbeider som vil være anonym sa det allerede eksisterte lister over hvem som får være med videre. Samtidig blir det de ansatte har utestående fra siste tolv måneder, nå betalt av NAVs lønnsgarantifond – og altså fellesskapet.

Mens de arbeiderne som kjempet i fire uker i høst, og alle andre som ønsker et organisert norsk arbeidsliv, står igjen som tapere.