I hele forrige uke fortalte beboere og næringsdrivende i Vågsbunnen om de uholdbare forhold de lever og arbeider under. Det kunne ha vært fortalt for lenge siden, for det har vært slik i årevis, det er blitt verre, og det er ingen utsikter til bedring.

Bedre kan det bare bli med en ny politikk, og det får vi ikke. Vi får «møter» og «drøftelser».

Byråd Erlend Horn kan umulig forstå hva han gjør med byen. Han har ikke noe langt perspektiv som lar ham se hvor politikken hans fører oss. Han virker ikke som et voksent menneske med ansvar for sine egne handlinger. Han later til å være uten politisk bevissthet om å stå til ansvar for de menneskene og den byen som har valgt ham og gitt ham tillit.

Han er typisk for den moderne politikkens forfall til «moralsk» elitestyre som rammer vanlige velgere og beboere med full tyngde, ødelegger den sosiale tillit og gir folk god grunn til å tvile på politikernes personlige integritet.

Den kostbare oppussingen av kirkene og allmenningene i området, er bortkastet.

 

Samfunnskontrakten mellom myndigheter og befolkning går ut på at vi overlater makt og myndighet til de styrende, mens de styrende sørger for at vi kan drive vår virksomhet og leve våre liv uten å bli systematisk rammet av vold og trusler om vold, asosial og truende adferd, og uten at det offentlige rommet tas over av utgrupper.

Politikerne i Bergen bryter denne samfunnskontrakten.

De tillater åpne russcener midt i bolig- og butikkområdene i Vågsbunnen og nedre del av Fjellet, ikke bare i det tyngste området i Hollendergaten, men helt opp til ovenfor Lille Øvregate. De finansierer Kirkens Bymisjon som med sine mange sosiale tilbud til narkomane og sin akuttovernatting for tilreisende truer med å gjøre hele området til et reservat for rusmisbruk og kriminalitet. De tillater boligspekulanter å ta over stadig mer av boligmassen, slik at det blir et utleieområde preget av midlertidig boende og sosialklienter, mens fastboende gjennom mange generasjoner, de eneste som virkelig tar seg av nærområdene, drives vekk.

Bak alle fine og tomme ord er det tre hovedsøyler i politikken for det historiske sentrum i Bergen:

1) Skap en åpen russcene fra Vågsallmenning til Bispengsgaten.

2) Overlat boligmassen til boligspekulantene.

3) La kriminelle nettverk få etablere seg.

Politikerne går ikke til valg på dette programmet, men det burde de gjøre, for det er dette de gjennomfører. Så selv om brannvesenet skulle klare å hindre rusmiljøene i å brenne ned den gamle trehusbebyggelsen, kommer ikke Bergen til lykkes i å stanse forslummingen av det historiske sentrum i Vågsbunnen og nedre del av Fjellet. Den kostbare oppussingen av kirkene og allmenningene i området, er bortkastet.

Forretningslivet vil tørke helt ut, bortsett fra lavprisbutikker og enkelte barer og kafeer. De ledige forretningslokalene vil stå til forfalls eller bli overtatt av dem som driver sosial virksomhet.

Turistene vil gå i ruter utenom området, advart av reiseselskapene.

Ingen flere barnefamilier kommer til å flytte til området, fordi ingen foreldre frivillig vil utsette barna sine for utrygg skolevei og risikabelt nærmiljø. Den tradisjonsrike Kristi Krybbe Skoler kommer til å miste sitt elevgrunnlag og bli lagt ned.

Hvem vet, kanskje den i likhet med Korskirken kan overlates til Kirkens Bymisjon som kan innrette de tradisjonsrike bygningene til bokollektiv for fattige tilreisende, eller til aktivitetssenter for rusmisbrukere.