Høyre har alltid påstått at de er det beste partiet for skolen. Men hva er det mest grunnleggende med skolepolitikk?

God skolepolitikk starter med en god og veldrevet skolebygning, som blir vedlikeholdt slik at barn og ungdom har en velutstyrt skole med godt inneklima. På dette fundamentale punktet har Høyre sviktet totalt i de siste 12 årene.

Monica Mæland ledet et byråd som bevisst overså råd fra fagpersonell, hemmeligholdt rapporter om skoleforfallets omfang og derved motarbeidet at sannheten kom for en dag. Faktisk har høyre etter 2005 investerte 770 millioner kroner mindre i skolebygg enn kommunens planer og budsjetter hadde lagt opp til.

De kalde fakta kan forteller at 24 av 89 skoler er uten godkjent inneklima, nesten 6000 elever har skolehverdagen sin i brakker, og omkring 12.000 elever er berørt av skoleforfallet på grunn av denne totalt ansvarsløse skolepolitikken.

Etter forrige valg, høsten 2011, kunne media rapportere at tre skoler sto i fare for å bli stengt i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet: Landås skole, Møhlenpris skole og Varden skole, og i tillegg ble skolebygg og klasserom stengt på Møhlenpris, Varden, Nattland, Søreide, Garnes, Minde, og Kirkevoll. Min egen barneskole på Landås, er nå revet etter å ha forfalt i mange år.

Et desperat rednings forsøk ble prøvd, hvor det ble brukt titalls millioner til å reparere de mest graverende forholdene. Dessverre var dette for seint, og SINTEF sin konklusjon ble at «risikoen for helseplager er uakseptabelt høy». Likevel jobbet Høyre-byrådet for å holde skole åpen, men rivning ble resultatet, dvs. titalls millioner rett ut vinduet!

Dette er et resultat av at skolene i Bergen ble styrt i ti år uten en vedlikeholdsplan. Det er så skammelig at man nesten skulle tro at det var bevisst politikk for å sende offentlige skole rett i grøften. Disse fakta til tross, Høyre og FrP slo seg på brystet og feiret skattelette de hadde fått til, mulig disse pengene kun gitt den oppvoksende slekt et bedre skoletilbud.

Da Arbeiderpartiet med Anne-Grete Strøm-Erichsen i 2003 la frem sin skoleplan ble de anklaget av Høyres Martin Smith-Sivertsen og Monica Mæland for å investere for mye penger i skolebygg. Alle har eller kjenner barn som går på skole, skolebygg er derfor noe annet enn diskusjoner om signal bygg og lignede. Disse tolv årene med høyres skolepolitikk må få en ende.

Selv om Høyre nå er tvunget til å forsøke å rette opp skadene som er gjort, så er dette altfor seint.

Tilliten til Høyre og Frp er ødelagt, vi må få et nytt byråd hvor skolebygg kommer før skattelette og barns skolehverdag er viktigere enn nye privatskoler.