– I dag er bare ros å få! Vi er veldig fornøyde med at Bergen blir den første byen i landet som stiller krav til seriøsitet for å få utbetalt korona-støtte, sier Djevat Hisenaj, som er leder for de LO-organiserte hotell- og restaurantansatte i Bergen.

Ta vare på ansatte

Kommunen skal utbetale 46,5 millioner kroner til restaurant og utelivsbransjen i kompensasjonstilskudd etter koronapandemien.

Som første norske kommune innfrir Bergen kravene fra fagbevegelsen.

– Vi synes det viktig å belønne de som har tatt vare på sine ansatte, og driver seriøst. Vi vil også forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og finansbyråd Erlend Horn (V) til BA.

Derfor blir virksomheter i restaurant- og utelivsbransjen stilt en rekke spørsmål knyttet til drift og arbeidsforhold i søknadsskjemaet.

Dette er spørsmålene:

  • Har bedriften betalt skatter og avgifter til det offentlige?
  • Har den betalt lønn og sosiale utgifter som er forfalt ?
  • Kan virksomheten bekrefte at minstelønnen i bedriften er i tråd med allmenngjøringsforskriften for bransjen?

Minstelønn

– Serveringssteder som ikke kan svare bekreftende på dette, vil ikke være kvalifisert til støtte fra kommunen.

De to fremhever at dette er en svært ubyråkratisk modell.

– Det vil derfor ikke gå på bekostning av fremdriften i søknadsprosessen. Det krever kanskje ti sekunder å huke av på disse punktene, og bør ikke være en utfordring, sier Valhammer.

– Men minstelønn og skatter og avgifter er jo hjemlet i andre lover og forordninger?

– Ja, men vi vet at ikke alle følger dette. Når vi stiller slike krav for å få støtte, håper vi også at det kan være preventivt, slik at de som ikke innfrir disse kravene skjerper seg, sier Erlend Horn.

Støtten utbetales til det fulle til serveringssteder holdt åpent i perioder mellom 1. januar og 1. april i år. Virksomheter som er holdt helt stengt får halvparten av støttebeløpet i sin omsetningskategori.

Virksomheter som har vært helt nedstengt mottar halvparten av den angitte støttesatsen.

Bergen er først

I første rekke er ordningen basert på tillit, men det understrekes at mottakerne av tilskuddet må være forberedt på at det vil bli foretatt stikkprøver i etterkant for å sjekke om svarene er korrekte. Da vil det også bli bedt om dokumentasjon på at kravene etterleves.

Hvis uriktige opplysninger avdekkes eller forholdene ikke kan dokumenteres, kan kommunen kreve tilskudd tilbakebetalt.

– Bergen er første by landet med dette?

– Ja, vi har vist før at vi går foran i slike saker. Vi håper at dette kan inspirere andre til å følge etter ved en senere anledning. Ikke minst er vi fornøyde med den ubyråkratiske modellen, som ikke hindrer oss i være raskt ute med støtten. Det er alltid lurt å se til Bergen, sier Valhammer.

De to sier de har hatt møter med både fagbevegelsen og NHO Reiseliv om saken.

– Også NHO reiseliv her i Bergen vurderte dette uproblematisk, sier Valhammer.

– Men toppsjefen i NHO-reiseliv sier det er unødvendig?

– Det tror jeg må bero på mangel på kunnskap om ordningen, sier Horn.

Fikk gjennomslag

– For mange i vår bransje kompensasjonsordningen være svært viktig. Det vil kunne være med å redde å redde disse virksomhetene gjennom siste del av nedstengingen, sier Djevat.

Hotell- og restaurantarbeiderne har selv spilt inn disse kravene til byrådet. Nå har de fått gjennomslag for alt.

– Vi er veldig happy med at byrådet samarbeider med oss i fagbevegelse, at de ser viktigheten av seriøsitet og stiller krav om dette, sier Hisenaj.

Han sier fagforeningens mål er å styrke de gode og seriøse bedriftene.

– Burde ikke byrådet stille krav om at bedriftene hadde tariffavtale for å få støtte?

– I en ideell verden skulle vi gjerne sett det, men tiden er ikke moden for det nå, sier Hisenaj.

NHO Reiseliv: – Dette er ikke greit

– I den vanskelige situasjonen bransjen er i nå, er alt som gjør ting vanskeligere og mer byråkratiserende ugreit.

Det sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv til BA.

– Dessuten har vi andre etater, som Arbeidstilsynet og Skatteetaten som skal kontrollere virksomhetene, sier NHO-direktøren.

– Dette er ikke tiden for å innføre stadig nye kontroller. Nå bør byrådet i Bergen stole på at andre offentlige instanser gjør jobben sin, sier hun.

Hun mener det viktigste nå er at nødhjelpen når frem så fort som mulig.

– Verden er stengt. Kassen er tom. Nå haster det. Det er derfor Stortinget har vedtatt denne støtten, sier Krohn Devold.

Hun mener dessuten at kravene byrådet stiller er unødvendige.

– Når det gjelder innbetaling av skatter og avgifter, blir det helt feil. Stortinget har jo nettopp utsatt å innkreve dette nå. Bransjen har heller ikke lov til å ha folk under minstelønn. Det forutsetter jeg at våre bedrifter følger, sier Krohn Devold.


PS! Etter at denne artikkelen var publisert er vi oppsøkt av Christoffer Eriksen i NHO Reiseliv i Bergen. Han sier at han i møte med finansbyråd Erlend Horn aldri har gitt uttrykk for at dette har vært uproblematisk. Eriksen er enig i vurderingene til Krohn Devold, og sier det er de samme vurderingene som er spilt inn til finansbyråden fra ham.