Den 20. september lyste Bergen kommune ut en konkurranse for å finne en tilbyder som kan gjennomgå hva som gikk galt da demningen i Munkebotn brast.

Oppdraget gikk til Instanes AS, og de påbegynte arbeidet tirsdag.

Selskapet fra Bergen har spesialisert seg på rådgivning rundt dimensjonering av fundamenter og støttekontruksjoner, setninger og setningsberegninger og dimensjonering av støttekonstruksjoner.

Ingeniørene har også kompetanse på hvordan klimaendringer som nedbør og oversvømmelser påvirker infrastruktur.

Fire spørsmål

Det er særlig fire spørsmål politikerne håper de kan få svar på:

  • Hva var hendelsesforløpet ved planlegging og etablering av fangdammen i Munkebotsvatnet?
  • Hva var årsaken til at fangdammen brast 22. august, og hva skjedde i uken før bruddet?
  • Hva var bakgrunnen for at byrådsavdelingens ledelse ikke var kjent med situasjonen knyttet til fangdammen i dagene før denne brast?
  • Hvordan fungerte prosjektorganisering som var valgt?

Rådgivningsselskapet har frist til 30. november med å ferdigstille granskningen. Det er satt av 750.000 kroner til arbeidet.

133 ble evakuert

I forkant av bruddet ble 133 mennesker i området ned mot Eidsvåg evakuert for å unngå de store vannmengdene. E39 mot Åsane ble også stengt i flere timer.

Det ble store materielle skader som følge av demningsbruddet. Helt fra starten av har byråd Anna Elisa Tryti (Ap) vært klar på at den midlertidige fangdammen som ble bygget i Munkebotn var altfor dårlig.

Det var flere aktører inne i bildet i arbeidet med demningen.

Multiconsult laget byggeprosjektet (ny permanent demning) som ble lyst ut på anbud. Bergensentreprenøren Donar vant anbudet og sto for arbeidet.

På et tidlig stadium var også Norconsult inne og laget en prosjektbeskrivelse.

Som BA tidligere har omtalt har kommunen reklamert og sendt erstatningskrav til Donar, som avviser at det er en mangel ved deres utførelse, og dermed at de har noe erstatningsansvar.

Donars forsikringsselskap Gjensidige har på sin side sendt et varsel om erstaning til Bergen kommune, et krav kommunen kontant avviser.