Den Blå Steinens far i Starefossen

Av

Bak ein anonym, men solid fasade i Starefossvingen budde inntil nyleg ein som har satt sitt preg på byen. Arkitekten Halfdan Wiberg (1931-2020) var blant anna mannen bak byens fremste møtepunkt – Den Blå Steinen.