Den kraftige vinden tar seg opp langs hele vestlandskysten: – Ikke dra på havet.

Vi blåser inn i denne helgen. Hovedredningssentralen advarer mot mye vind langs kysten.