Den tiden man kunne gå på butikken og skravle med kassedamen er nok forbi

Av