Gå til sidens hovedinnhold

Den unike leirens betydning

Artikkelen er over 1 år gammel

Snart runder vi inn i år 2020. 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Norge, vil stå sentralt. På Espeland vil fangeleiren være et krigsvitne av de helt sjeldne.

Tor Dishington Johansen er daglig leder for Stiftelsen Espeland fangeleir, og er skikkelig optimist med tanke på fremtiden.

Siden leiren fikk endelig fredningsstatus i 2014, har det å kunne formidle historien blitt en større og større del av hverdagen.

Samtlige niendeklassinger

– Det store gjennombruddet, om vi kan snakke om det, kom i år ved at Bergen kommune ga oss 200 000 kroner i tilskudd – øremerket transport av skoleelever til og fra.

Saken fortsetter under bildet

Dishington Johansen kan i 2019 notere store tall på formidlingssiden.

– Ja, vi har hatt besøk av samtlige klasser på niendetrinnet i Bergen kommune dette året.

– Men dere formidler også historien til andre klassetrinn, så antallet elever er enda større?

– Ja, vi snakker om 5500 elever – både yngre og en del eldre enn niendetrinnet. Grunnen til at niendetrinnet utgjør det store flertall, er jo at dette klassetrinnet har 2. verdenskrig på pensumlisten.

Det at fangeleiren også kom inn på statsbudsjettet med én million kroner fra Kunnskapsdepartementet, er ikke bare pluss på kontoen – men vel så mye et signal på kursen som er staket ut, er den rette.

Saken fortsetter under bildet

– Nå kan vi øke driften, og midlene fra Kunnskapsdepartementet var bundet opp imot undervisning og formidling.

«Den nye kursen», om vi kan kalle den det, fremkom etter at stiftelsen måtte ta et prinsipielt standpunkt for noen år tilbake.

– Skulle vi bli et tradisjonelt museum og da «gå mot» Kulturdepartementet, eller skulle vi bli et freds- og menneskerettighetssenter og rette oss mot Kunnskapsdepartementet? Vi valgte det siste, av ulike grunner – fordi vi ønsker å sammenligne oss med bla. Falstadsenteret i Levanger og Arkivet i Kristiansand.

Det at Espeland er det eneste helhetlige fangeleiranlegget av i alt 600 som er igjen etter 2. verdenskrig i hele Europa, betyr noe spesielt. Om man skulle være et rent museum, ville det betyr at det var mye ubenyttet kapasitet i anlegget, så derfor satser man stort på formidling.

Saken fortsetter under bildet

Nå har Bergen kommune på ny gitt 200 000 kroner i transporttilskudd for kommende år.

Solid støtte

– Nettopp denne formen for historieformidling som løfter frem viktige aktuelle spørsmål knyttet til menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap, er viktig, presiseres det fra byråd Linn Kristin Engø.

– Dette transporttilskuddet er hele nøkkelen til å fortsette oppbyggingen av virksomheten vår. Vi føler at vi fortsatt bare er i begynnelsen.

Kommentarer til denne saken