Siden 1995 har noen ildsjeler hver 26. november arrangert fakkeltog og taler til minne om de elleve jødene som bodde på Møhlenpris under andre verdenskrig. Samtlige ble arrestert og sendt til den visse død i nazistenes konsentrasjonsleire.

I år er det 80 år siden det grusomme og helt uforståelige skjedde med jødene i Norge. Dessverre er det mer viktig enn noen gang at det markeres hva totalt uskyldige mennesker ble utsatt for, i et håp om at alt det forferdelige aldri skal skje igjen.

Hvordan kunne et nazistregime bestemme seg for å utrydde et helt folkeslag? Vi må aldri glemme at seks millioner jøder ble drept av Adolf Hitler og hans medsammensvorne! Hva hadde for eksempel ett-åringen Samuel Becker på Møhlenpris gjort galt som utløste at han skulle gasses i hjel?

Les også

Seigheten er likelig fordelt i denne konflikten

Ingenting. Samuel var bare av en rase nazistene bestemte seg for å hate. Da det nasjonalsosialistiske partiet ble stiftet i 1920 hadde nazistene tre grunnpilarer i sitt budskap: Motstand mot demokratiet, kamp for en eneveldig fører og hat mot jødene.

25 år senere burde det ha vært definitivt slutt på slike tanker. Da hadde seks millioner jøder blitt drept og verden fått kjenne hvor vanvittig galt det var det nazistene sto for.

Årets minnemarkering på Møhlenpris blir sikkert like sterk og minnerik som alle de andre. I år kan vi imidlertid få ekstra tanker, som dessverre løfter andre verdenskrigs forbrytelser opp til den tiden vi lever i nå.

Det skulle være nok å nevne at svært mange av de jødene som kom til Norge på 1920- og 30-tallet var flyktninger. Og slett ikke alle rømte fra nazistene. Mange var russere. De flyktet fra undertrykkelse og hat i Russland, det landet som igjen har en leder som har sendt titusener av ukrainere på flukt fra en totalt uforståelig krig.

Det er dessverre utrolig mange likhetstrekk mellom det Hitler gjorde og det Putin gjør. Da er det mildt sagt ironisk å tenke på at den russiske invasjonen i Ukraina ble forklart med at Russland ville frigjøre landet fra nazister. Putin diktet opp en usann årsak til sin aggresjon. Som Hitler gjorde om jødene. Begge drevet av et sinnssykt maktbegjær.

Men det er dessverre mer som gjør minnemarsjen på Møhlenpris ekstra viktig 80 år etter at norske politifolk ble sendt ut for å arrestere uskyldige mennesker, som de mest sannsynlig visste aldri ville komme tilbake. En farlig mørkeblå/brunlig bølge skyller over mange land.

Les også

Nå er ubåt-saken bare veldig pinlig

Selv i USA, det som vi lenge så på som demokratiets og frihetens viktigste land, snakkes det nå om at demokratiet er i fare. Svært mye på grunn av oppslutning om en klovn som Donald Trump. Heldigvis er det tegn som tyder på at Trump nå blir gjennomskuet av stadig flere. Men det er skremmende det vi har sett i USA de siste årene. Men også i flere europeiske land begynner partier som helt klart har nazistiske tendenser å få makt.

Det er bare en måned siden medlemmer av den nynazistiske organisasjonen, «Den nordiske motstandsbevegelsen», marsjerte uanmeldt rundt i Oslo under faner som viste symbolet for Ty-runen, ofte brukt av SS under andre verdenskrig. Politiet stoppet marsjen i Oslo i år. Ikke fordi den var ulovlig, men fordi nynazistene ikke fulgte politiets anvisninger.

I 2017 fulgte de samme ny-nazistene politiets ordrer i Kristiansand, og kunne dermed fritt marsjere og gi uttrykk for sitt nazistiske budskap, i ytringsfrihetens navn.

Da de året etter heiste hakekorsflagget utenfor freds- og menneskerettssenteret i sørlandsbyen, reagerte politiet. Men ingen ble dømt for ugjerningen. Agder lagmannsrett slo fast at å heise et naziflagg ikke er en hatytring. Jeg lurer på om de som led og døde under nazistenes forfølgelser ville ha vært enig med den norske domstolen?

Med kunnskapen om det nazistene gjorde under andre verdenskrig, kan det vel ikke være tvil om at nazistenes flagg symboliserer hat? I alle fall mot jøder, homofile og andre Hitler ville utrydde. Av og til lurer jeg på om ytringsfriheten er for fri i Norge.

Staten Norge har forresten andre lik i jødelasten. Da de få norske jødene som overlevde nazistenes massedrap vendte hjem og krevde å få flytte inn i familienes egne hus, fikk flere nei. Selv om nærmeste familie var drept i konsentrasjonsleire, ble de nektet familiearven.

Det norske byråkratiet sa at de ikke kunne vise til dødsattester. Trodde byråkratene at nazistene tok seg bryet med dødsattester, før de gasset jødene i hjel?

Flere jøder ble imidlertid krevd for skatt og avgifter for den tiden de selv og familiemedlemmer satt i konsentrasjonsleire. Først i 2012 fikk de norske jødene en offisiell unnskyldning fra den norske stat, ved statsminister Jens Stoltenberg.

Historien har vist at mange dessverre ikke har lært av det som skjedde under Adolf Hitler. Han er død, men beveger stadig på seg. Derfor er det så utrolig viktig at vi ofte blir minnet på den grusomme historien. Som for eksempel gjennom NRKs ferske og meget gode dokumentarserie «Last: Jøder». Og på arrangementer som det på Møhlenpris kommende lørdag.

I stillhet kan vi der vise hva vi mener om de nazistiske kreftene, og sammen kjempe for at slike aldri får makt igjen.