Denne broen er et bevis på en feilslått veipolitikk

Fylkesordføreren trenger rundt 300 millioner kroner til tryggere arbeidsvei. De bør han få.