Denne form for oppmerksomhet har også en side som jeg ikke vet om alle lesere egentlig kan eller vil forstå

Av