«Melk eller honning?» «Ja takk, begge deler», svarer Ole Brumm. Utsagnet har blitt et humoristisk svar på spørsmål om man vil ha det ene eller det andre. Enten fordi man har lyst på begge, eller fordi man ikke klarer å velge.

På jobben min er vi så heldige at vi får tilbud om gratis PT-timer. Samtidig står det alltid fremme sjokolade til de som vil ha. Jeg må innrømme at jeg, i min travelhet, heller velger den lett tilgjengelige sjokoladen som står pent ved siden av skriveren, enn å skifte til gymtøy en mandags ettermiddag kl. 15 for et hardkjør jeg vet at kroppen min har godt av.

Les også

Kven tok sist skade av ei svele på ferja?

Jeg utsetter treningen, men velger sjelden bort sjokoladen. Samtidig vet jeg at det lure på lang sikt er å velge trening, og droppe sjokoladen – eventuelt gjøre begge deler.

Hvis vi trekker en parallell til samferdselspolitikk, sier forskningen at dersom man bygger hurtiggående motorveier mellom byområder, utvider man arbeidsmarkedet og øker transportbehovet mellom byene. På samme måte som med sjokoladen og treningen – har vi her en målkonflikt.

Det er et uttalt mål å utvide arbeidsmarkedsområdene for å øke attraktiviteten, tiltrekke seg arbeidskraft ved å by på fleksibilitet og varierte arbeidsoppgaver. Samtidig er det et uttalt mål i byområder som f.eks. Bergen at all transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Dersom Hordfast blir realisert, vil man i praksis etablere et sammenhengende byområde fra Bergen til Stord, der biltrafikken forventes å øke fra 3000 til 150.00 biler i døgnet. Man vil etablere 45-minutters pendlerregioner og basere seg på sterk biltrafikkvekst for å delfinansiere det gigantiske prosjektet via bompenger.

Men – hvordan kan man argumentere med at det er greit å femdoble biltrafikken mellom Bergen og Stord, Haugesund og etter hvert Stavanger, samtidig som Bergensområdet blir underlagt strenge nasjonale føringer om at all trafikkvekst skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange?

Les også

Hordfast trugar ikkje E16 Arna–Stanghelle

Bygger vi Hordfast vil vi risikere å bruke opp det meste av samferdselsmidlene til Vestlandet i lang tid fremover. Vestlandsforbindelsen E39 er viktig, men vi bør først og fremst nedskalere prosjektet. Dernest nedprioritere det. Veinettet mellom Bergen og Stord fremstår som mer enn godt nok i overskuelig fremtid til dagens begrensede trafikk.

I disse krise- og krigstider har vi ikke råd til å si «ja takk, begge deler». Det vil kunne være en deilig tanke å komme seg superraskt til Stord, Haugesund, eller Stavanger. Som sjokoladen – behagelig, men neppe lurt å overdrive. Fordi vi vet det at det vil ha store negative konsekvenser for natur, miljø og økonomi.

Det lure vil være å tenke seg litt om, over en svele og kaffe og fortsatt fergedrift mellom Halhjem og Sandvikvåg.