Denne sjøeiendommen gikk 1,1 mill. over takst

Midt under koronakrisen ble denne boligen ved Bjørnefjorden solgt 1,1 million kroner over prisantydning.