Fjellovergangene i Norge har vært stengt 2300 timer fordelt på kortere og lengre stengninger så langt i vinter, melder Statens Vegvesen.

Dette er summen for 10 fjelloverganger på riksvegnettet.

– Hovedårsakene er værforhold med store utfordringer for brøytemannskapene, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Statens vegvesen Vegdirektoratet til etatens egne hjemmsider.

– En annen forklaring på stengninger og kolonnekjøring er at det gjøres nødvendig vedlikehold på vegene eller i tunnelene, sier han, ifølge Hardanger Folkeblad.

Uvanlig mye stengt

Denne vinteren har det vært uvanlig mange stengninger på Haukelifjell, som så langt har vært stengt 977 timer mot 210 timer for hele fjorårsvinteren.

Her kan du se hele oversikten til Statens Vegvesen

Av de 10 fjellovergangene peker riksveg 7 over Hardangervidda seg ut som en utsatt fjellovergang med 920 timer stengning forrige vinter og 400 timer denne vinteren.

Sikreste

Dovrefjell, Hatter og Hemsedal er de mest driftssikre fjellovergangene de fem siste årene sett under ett. Men også på disse strekningene møter bilistene stengte veger og kolonnekjøring mange ganger i løpet av vinteren.

E 16 over Filefjell har vært den mest driftssikre fjellovergangen i 2015 med unntak av Dovrefjell.

I tillegg til stengninger, avvikles trafikken i perioder med kolonnekjøring.

Forrige vinter ble trafikantene fulgt i kolonner 2537 timer fordelt på de 10 fjellovergangene.