↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

488 89 964 / 488 89 925
488 89 964

Vakt: 488 89 955

Besøksadresse

Johan Berentsens vei 5
5160 LAKSEVÅG
  1. Beskrivelse

Ølen Betong er en av landets største leverendører av betongløsninger for bygg, anlegg og samferdsel. Totalt er Ølen Betong og datterbedrifter etablert 30 steder i Norge med produksjon og salg av:

* Ferdigbetong fra både stasjonære og mobile blandeverk.
* Betongvarer med hovedvekt på komplette
   -VA-systemer i betong
   -mur og belegning, 
   -Trekkekummer og kabelkanaler
* Elementer for brann-, vann- og frostsikring av samferdselstunneler
* Elementer til alle typer bygg (Bolig, Landbruk, Nærings- og industribygg).
* Peler, Bubbledeck, Big Block (Store murer med mønster i front)
* Plasstøpte midtdelere (Sirdal Veibetong)

En komplett oversikt over bedriftens avdelinger og etablerte betongblandeverk finnes på web-siden:  www.olenbetong.no/kontakt/avdelinger

Ølen Betong eies av Nordic Concrete Group AS som er etablert 45 steder i Norge. 

På Vestlandet finnes våre produkter flg. steder:

Vindafjord (Ølen), i Rogaland: Tlf 5377 5200 / 4888 9900
Ferdigbetong, betongpumping, rør- og kumsystemer samt betongblokker

Suldal i Rogaland: Tlf 4888 9958
Ferdigbetong og betongpumping

Haugesund i Rogaland: Tlf 48 95 95 91
Rør- og kumsystemer i betong, samt betongblokker, mur og belegg

Bergen (Laksevågneset 3-5) i Hordaland: Tlf 4888 9925
Betongvarer for mur, belegg, rør og kummer, VA-systemer

Bergen (Laksevåg og Fana) i Hordaland: Tlf 4888 9964
Ferdigbetong og betongpumping

Askøy i Hordaland: Tlf 5614 1111 / 9822 8785
Ferdigbetong og betongpumping

Stord (Leirvik) i Hordaland: Tlf 4888 9968
Ferdigbetong og betongpumping

Tysvær/Haugesund (Gismarvik) i Rogaland: Tlf 4888 9950
Ferdigbetong og betongpumping

Sveio (Mølstrevåg) i Hordaland: Tlf 4888 9980
Elementfabrikk, tunnel, brannvegger, søyler, kabelkanaler og trekkekummer

Sandeid i Vindafjord: Tlf 4888 9980
Elementer for alle typer bygg og tunnel. 

Sandnes i Rogaland: Sandnes Betong AS Tlf 51 68 51 20
Ferdigbetong og betongpumping

Nærbø i Rogaland: Jærbetong AS Tlf 51 79 18 00
Ferdigbetong og betongpumping

Lyngdal i Vest-Agder: Tlf 38 35 02 62
Ferdigbetong og betongpumping

Hovedkontor
:
Bjoavegen 191, 5582 Ølensvåg
Sentralbord: 5377 5200

Andre steder / kommuner:
Hammerfest, Kirkenes, Tana, Vadsø, Sandnes, Flekkefjord, Tau, Stavanger, Suldal, Sirdal, Kristiansand, Lillesand, Arendal, Tysvær, og Bærum.

Vi er en solid leverandør som retter oss mot både de store samferdsels-utbyggingene, on- og offshore anlegg, samt grunnmurer, kaier og andre små og store prosjekter.  Ved store utbygginger der det er behov for mye betong, spesialbetong eller ved vanskelig tilkomst, kan vi etablere mobilt blandeverk og produsere lokalt. Ved samferdselsutbygginger som krever mye rør og kumløsninger, kan vi tilby leveranser i hele partier med båt til lokal kai.

Les mer på vår internettside: www.olenbetong.no