↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

55 24 36 03

Besøksadresse

Langedalen 522
5268 HAUKELAND
  1. Beskrivelse

Arna Jordsortering, et familie eid selskap med fokus på kvalitet.

Startet av grunder Atle Bjørvik i 1996.  

Vi har drevet med anleggsgartnertjenester, graving, massemottak, jordproduksjon, råstoffutvinning, grunnarbeid, betongarbeid og salg av jord, stein, singel, sand, grus, ferdigplen og torvtak siden 1996.

Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere og vi har fokus på å videreutvikle medarbeiderene våre, slik at vi hele tiden kan levere de beste produkta og utføre det beste arbeidet til enhver tid. For oss er HMS i fokus vi skal ha 0 skader på personell og utstyr, samtidig som vi leverer kvalitet uten at vi påfører ytremiljø skader og forurensing.

Vårt kvalitetssystem skal være kunden og våre medarbeidere sin trygghet.

 

Ta kontakt for en hyggelig hageprat!

Godkjenninger og sertifiseringer

  • sentral_godkjenning_ny