↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

992 71 447

Besøksadresse

Storetveitvegen 96
5072 BERGEN
  1. Beskrivelse

Norges største entreprenør på rehabilitering av balkongløsninger

Balkongentreprenøren AS er en totalentreprenør som tilbyr ulike balkong -og fasadesystemer. Våre prosjekter er ofte et resultat av lange og kompliserte prosesser. Dette krever inngående innsikt og kompetanse innen flere ulike fagområder.

Balkongentreprenøren står for trygghet

Våre kunder får en helhetlig og gjennomtenkt løsning. Vi tar ansvar, og bistår under hele prosessen fra prosjektering og utvikling, til utførelse og oppføring av prosjektet. Du som kunde vil hele tiden oppleve å få god informasjon og trygg oppfølging. Våre samarbeidspartnere innen arkitektur, konstruksjon og brann er av Norges ledende innen sitt fag, og gir en sikkerhet for kunden.

Muligheter

Uansett hvilke behov og ønsker sameiet eller borettslag har, finner vi i fellesskap løsninger. Et totalprosjekt kan være å bygge balkonger der det tidligere ikke var noen, men også utskifting og utvidelse av eksisterende balkonger, oppgradering av vegg mellom balkong og oppholdsrom eller modernisering av uttrykket på fasaden.

Våre balkongløsninger tilfører borettslaget en helt ny bokvalitet, der samspillet mellom boligen, bomiljø og beboer står helt sentralt.
Runar Soltveit
Administrerende direktør, Balkongentreprenøren AS

Godkjenninger og sertifiseringer