↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er en stor ressursside om bolig- og eiendomsrettslige spørsmål. Nettstedet inneholder blant annet flere hundre artikler som angår blant annet tvister ved kjøp av ny eller brukt bolig, håndverkertjenester, nabokonflikter og husleietvister. 

Gratis maler og kontrakter

Nettstedet tilbyr også maler og kontrakter innenfor bolig- og eiendom på flere forskjellige språk som kan lastes ned gratis i både pdf- og wordformat. Portalen inneholder også en database hvor brukerne kan finne advokater som arbeider med eiendomsrett for eksempel i Bergen.

Videre publiseres det jevnlig interessante bolig- og eiendomsnyheter fra rundt om i landet. 

Tvister ved kjøp av bolig

Et av hovedsatsningsområdene til portalen er tvister som relaterer seg til kjøp av brukt bolig. Statistisk sett så reklamerer en av fire boligkjøpere på boligen etter at de har overtatt den. Trolig er det et stort behov blant innbyggerne for informasjon om rettigheter når de har overtatt en bolig og det viser seg for eksempel at det skjuler seg fukt og råte, skadedyr eller andre mangler ved boligen. 

Reglene for reklamasjon på skjulte feil og mangler er komplekse, og en må reklamere innen rimelig tid etter at en oppdaget mangelen. Som regel er det et eierskifteforsikringsselskap som er motpart, og disse ønsker gjerne å benytte sine faste takstmenn til å vurdere skader.

Ressurssiden inneholder derfor mange artikler rundt reklamasjon og krav om prisavslag ved funn av skjulte feil og mangler ved boligen, eller krav om heving og erstatning.

Håndverkertjenester

Et annet satsningsområde er rettigheter rundt kjøp av håndverkertjenester. Mange havner i tvist med håndverker som følge av forsinket eller for dårlig kvalitet på tjenesten som blir levert, eller at det oppstår skader på boligen i forbindelse med arbeidet. Mange opplever og at tjenesten blir langt dyrere enn det som ble forespeilet, og det er mange som ikke bruker kontrakt når de inngår avtale om kjøp av slike tjenester. 

Kjøp av slike tjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. På Eiendomsrett.no vil du finne mange artikler knyttet til rettigheter ved mangelfulle håndverkertjenester. Du vil kunne ha krav på retting, prisavslag og erstatning. I vesentlige tilfelle kan du ha krav på å gå fra hele avtalen. 

Nettstedet inneholder gratis mal for reklamasjonsmelding som du kan laste ned og fylle ut, for deretter å sende til selgerens eierskifteforsikring. Du kan også finne en eiendomsadvokat i ditt nærområde som kan bistå deg i en eventuell tvist mot eierskifteforsikringsselskapet eller i en tvist mot håndverker, eller få en time gratis konsultasjon av vår samarbeidspartner, eiendomsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad.