↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon


407 27 275

Besøksadresse

Lokøyvågen 49A
5357 FJELL
  1. Beskrivelse

RTBC Rigg og renhold as tilbyr totale løsninger for renhold til private og offentlige virksomheter. Alle løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker. Tilbyr dokumentasjon for utført arbeid, som friksjon, glans og støvmålinger.

Kombinasjon av dagligrenhold og årlig hovedrengjøring og boning/ polering av gulv - legges det grunnlag for et godt inneklima for alle arbeidsplasser. Investering i renhold vil absolutt bidra til masse besparelse for både kortsiktig og langsiktig for enhver arbeidsplass. Sykefravær koster alle arbeidsgivere et enormt beløp hvert år. En riktig kvalitet i renhold vil reduseres en del av sykefravær. RTBC Rigg & Renhold AS sørger for at lokaler skal ha det rene og ryddige.  En vin-vin situasjon for alle. 

Det er viktig å unngå at byggestøv "gjemmer seg" i bygget, for så å komme frem senere som følge av arbeidsprosesser, trafikk og vibrasjoner.

start3For å oppnå målsetningen, må RTB-filosofien tas opp tidlig i planleggingenmenspåvirkningsmulighetene er store. Det er viktig at byggherren står bak målsetningen om RENT, TØRT BYGG og deltar i utformingen av de premisser som dette gir for byggesaken.

I dag er rådgivning av rtb lagt under VVS-teknikk fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Vi kan bistå med å lage anbudsmatreale for RTB med nåværende rådgiver, vi er dokumentert kvalifisert ved bruk av kvalitetssystemet NS insta 800. start3Erfaringsmessig ser vi at, ved valg av for høye kvaliteter under byggeperioden, kan detvanskeliggjøre forståelsen blant fagentreprenørene. RTB betyr ikke støvfri byggeplass, men man skal utføre støvreduserende tiltak, med de arbeidsoperasjonene som skal utføres på bygget.

For å kunne vurdere resultatet av renhold, er det nødvendig med enkle metoder for å bestemme kvaliteten på renholdet. Kvalitetssystemet NS insta 800 brukes både subjektive metoder (f. eks syn) og objektive metoder (f.eks. måling av støvdekkeprosent).