↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

55 34 49 40

Besøksadresse

Lønningsflaten 32H
5258 BLOMSTERDALEN
  1. Beskrivelse

Din leverandør av brannsikring og brannteknikk i Bergen

Fra starten av i 1996 var hovedtyngden av selskapets arbeid knyttet til entreprenørvirksomhet innen passiv brannsikring, samt brannteknisk kontroll og service. Branntetting og isolering av stålkonstruksjoner har hele tiden vært sentrale arbeidsområder, men nye forskrifter og behov i markedet har ført til kraftig utvidet virksomhetsområde.

 

I tillegg til den tradisjonelle branntekniske entreprenør, er det opprettet avdelinger for byggteknikk/rehabilitering.

 

Bratex AS, kan i dag tilby følgende :

Branntetting.

Brannisolering av stål.

Branndører og luker.

Hulltaging i betong og murverk.

Sprøytemaling og brannmaling av tre, stål og betongkonstruksjoner.

Varmepumper (luft/luft).

Marin branntetting (båter).

Branntekniske tilstandsrapporter.

Innvendige og utvendige malerarbeider.

Brann og adkomst stiger / trapper.

 

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

 

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben vi utfører. God kvalitet sikrer deg som fornøyd kunde.

 

Redelighet og kvalitet

Vi er svært opptatt av å holde det vi lover både når det gjelder avtalt leveringstid og kvalitet på utførelsen av arbeidene.

Godkjenninger og sertifiseringer