↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

55 27 70 50

Besøksadresse

Lønningshaugen 6
5258 BLOMSTERDALEN
  1. Beskrivelse

BIR Bedrift er et selvstendig, kommersielt selskap som ble startet i 1998. Selskapet eies av BIR AS, holder til på Flesland i Bergen og har 84 medarbeidere. BIR Bedrift håndterer ca. 70 tusen tonn avfall årlig, og har en årlig omsetning på om lag 330 millioner kroner.

BIR Bedrift er med nærmere 6 000 kunder en av de største aktørene på Vestlandet innen avfallshåndtering for næringslivet. Med bred kompetanse i alle ledd av avfallskjeden, tilbyr vi et vidt spekter av lokale bærekraftige avfalls- og miljøløsninger til næringslivet og containere til privatkunder. Blant annet leverer vårt heleide datterselskap Bossug AS moderne nedgravde avfallsløsninger. Vi har også eierinteresser i flere selskaper: Norsk Riving AS, Retura Vest AS, Retura Norge og Retura Nomil. BIR Bedrift er en viktig aktør innen bærekraftarbeidet, som premissleverandør og pådriver for et mer sirkulært næringsliv på Vestlandet der avfall er en ressurs.