↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

56 19 31 00

Besøksadresse

Hovdavegen 18
5282 LONEVÅG
  1. Beskrivelse

Bedriften har sine røtter helt tilbake til 1918 da Andreas Jacobsen startet med spikerproduksjon og smiedrift i Flatevad på Osterøy. Etter krigen ble Andr. Jacobsen AS flyttet ned til ny fabrikk ved fjorden for å lette på logistikken og få bedre lokaler for produksjonen av båtutstyr. To av sønnene til Andreas, Mons og Anker Jacobsen, valgte da å fortsette med produksjon av bygningsbeslag i «gamlesmia» i Flatevad. Lonevåg Beslagfabrikk regner derfor 1.april 1947 som offisiell oppstartsdato, og bedriften har således rundet 75 år nå i 2022. Bedriften er fremdeles i grunderfamilienes eie. Nåværende daglig leder Jørn Jacobsen overtok sjefsstolen fra sin far Jostein i 2002, og ble da tredje generasjon Jacobsen som leder og utvikler foretaket.

Produktutvalget har gjennom bedriftens historie variert innenfor metallindustriens mangfoldige verden. Allerede i 1954 startet man med produksjon av garasjeportbeslag («LETT-OPP»), og så tidlig som 1961 utgjorde porter og portbeslag ca 40% av omsetningen. I de senere tiår har produktgruppen taksikring vært den største, og her er man markedsleder i Norge gjennom lengre tid og merkenavnet LOBAS® står sterkt ute i markedet. I 2022 har bedriften lansert et nytt satsingsområde; innfeste av solcellepanel på tak. LOBAS® SOLAR er en produkt-gruppe vi forventer skal vokse raskt i årene som kommer.

Omsetningen nådde 257 millioner kroner i 2021. Bedriften har siden 1963 eksportert varer, og eksportandelen ligger de siste årene på ca 20% av totalomsetningen, med Sverige som viktigste marked.