Det blir ingen tog å se på Bergen togstasjon før kommende tirsdag. Grunnen til dette er ombyggingen av godsterminalen på Nygårdstangen, og det kommende dobbeltsporet til Arna.

Buss for tog

Fra 26. juli til tirsdag 2. august er det satt inn buss for tog på Bergensbanen til Voss, med unntak av lokaltogene til og fra Arna på Vossebanen.

I perioden frem til tirsdag skal man rive opp og bygge nye togspor, og ha kontroll på det nye signalanlegget på Bergen stasjon.

Koordinator i Bane NOR, Elisabeth Folkestad, sier at det også blir en lengre periode med stans i vinter.

– Vi blir ikke ferdig nå på tirsdag, dette er kun en bit av prosjektet.

– Fra 16. november til 11. desember skal vi jobbe med andre deler av stasjonen. Da blir det en større togstans som varer i underkant av fem uker, sier Folkestad.

Hun forteller at dobbeltsporet bygges fra jernbanestasjonen frem til tunnelåpningen på nye Ulrikstunnelen. Her blir det dobbeltspor gjennom fjellet.

Ifølge Folkestad skal prosjektet til 3,4 milliarder være ferdigstilt i 2024.

Kapasiteten dobles

Bane Nor startet i januar med ombyggingen av godsterminalen på Nygårdstangen. Schenker-bygget med sine 6300 kvadratmeter og Postnord-bygget (5500 kvadratmeter) ble i mars revet, til fordel for nye togspor og administrasjonsbygg.

– Vi skal ferdigstille dobbeltsporet Arna-Bergen og sørge for at vi får en 15 minutters frekvens på toget. Dette øker kapasiteten på godsterminalen betraktelig, forteller prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen.

Larsen hevder at dette er nok til avlaste titalls tusen lastebiler i året.

– Med de nye sporene kan godskapasiteten dobles. Det tilsvarer rundt 40.000 lastebillass i året som vi får flyttet over til bane, sier Larsen.

Larsen skryter over hovedentreprenøren Baneservice som har med seg lokalentreprenørene Vassbakk & Stol, og Thunestvedt AS.

– Alle de som jobber nå gjør en kjempeinnsats, og fortjener all skryt, mener Larsen.

Norges grønneste

Ifølge Larsen blir det Norges mest miljøvennlige godsterminal. Han sier nåværende drift er veldig dieselbasert, som de har som mål å fjerne.

– Vi fjerner all dieseldrift inne på terminalen. I dag går mye løfteutstyr på diesel, og nå legger vi opp til å ha elektrisk løfteutstyr som kan lades.

– Vi elektrifiserer også sporene slik vi kan droppe et eget skiftelokomotiv som går på diesel. Vi kjører grønt fra Oslo-Bergen, og Bane NOR har som satsing å innføre grønne terminaler, avslutter Larsen.