Derfor er luftkvaliteten dårlig i Bergen akkurat nå

– Det er ingen tvil om at det er mange partikler i luften nå, spørsmålet er bare hvor de kommer fra.