Det var i slutten av oktober at det skjedde et stort vannledningsbrudd i Kvernabekkvegen i Fana.

På nettsidene til BA og NRK ble det vist bilder fra arbeidet, blant annet et bilde av et asbestrør som ikke var innpakket og arbeidere som jobbet i grøften uten åndedrettsvern.

Arbeidstilsynet dro til stedet for å sjekke hvordan det gamle røret med asbestsement ble håndtert, og beordret deretter umiddelbar stans av arbeidet.

Ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet ble det observert innpakket asbest flere steder på anleggsområdet.

Det var likevel ingen skilt eller merking om at det pågikk arbeid med asbest på stedet, og det skal ha ligget knust asbest flere steder på saneringsområdet mens arbeidere jobbet videre der.

«Området var avsperret, men Arbeidstilsynet måtte selv avvise både barn og voksne som prøvde å ta seg inn på området», skriver inspektørene.

Arbeidstilsynet fikk opplyst at det ikke var benyttet tettsluttende verneklær med hette og godkjent åndedrettsvern under innpakking av asbesten.

De skal også ha fått opplyst at «det ikke var mulig å bruke maske nede i grøften da det gjorde det vanskelig å puste».

Arbeidstilsynet observerte også brukte engangsdresser liggende løst i en henger sammen med maskiner som trolig var brukt til asbestsanering.

«Vi observerte også brukte hansker liggende utenfor avsperret området i nærheten av en kasse merket med asbesttape», står det i rapporten.

Vil svare

Etter inspeksjonen har Bergen kommune fått til sammen ti varsel om pålegg, i tillegg til pålegget om å stanse selve saneringen.

Kommunen må sende skriftlige svar til Arbeidstilsynet innen utgangen av fredag.

– Jeg kan ikke kommentere dette nå, men det er ting vi vil svare på, sier etatsdirektør Magnar Sekse i Bergen Vann.

Ifølge Sekse har de ansatte som jobbet på stedet hatt opplæring i å håndtere asbest.

– Jeg vet at vi er i god gang med å svare på rapporten på en saklig måte og beskrive hendelsesforløpet slik våre folk oppfattet det og kanskje gå i dialog med Arbeidstilsynet om noe av dette, sier Sekse.

Strenge regler

Røret som ble ødelagt i Kvernabekkvegen i Fana var av den gamle typen som inneholder asbestsement.

Asbest ble forbudt i 1985, men ble før dette brukt i bygninger og installasjoner.

Når det skal gjøres arbeid med asbestholdige gjenstander, gjelder strenge regler som skal beskytte personer fra helsefare.

Når det er brudd på sementrør som inneholder asbest, kan arbeidstakere bli eksponert for asbeststøv, ifølge Arbeidstilsynet.