Hun er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland.

– Når de velger å samlokalisere mennesker med stoffproblemer beviser kommunen seg selv rett. Det blir umulig å rehabiliteres når man lett kan få fatt i stoff og stoffbruk er normen, sier Svae.

Reagerer på uttalelser

Bergensavisen har omtalt Bjørnsons gate botiltak, som er kommunens nyeste boliganlegg like ved Danmarks plass.

I april 2014 fikk 33 aktive rusmisbrukere en kommunal utleiebolig der.

Flere beboere fortalte om en bosituasjon som gjør at det er umulig for dem å bli rusfrie, føle seg trygge og om naboer som lever under kaotiske forhold.

– Det er mulig det er tryggere i Bjørnsons gate enn å være bostedsløs, men det er nettopp utrygghet brukerne klager over og at de mister håpet om å kunne komme seg ut av situasjonen de er i, sier Svae.

Hun reagerer på at fungerende kommunaldirektør Mads Hagebø uttalte til BA at det er urealistisk å bosette disse menneskene i ordinære bomiljøer.

– Kommunen må slutte å forhåndsdømme og starte med å bosette stoffavhengige i ordinære bomiljøer, sier hun.

Flere sjanser

Skulle det gå galt i første omgang bør det heller gis flere sjanser, slik tanken er i Housing First modellen der booppfølgingstjenesten følger personen og ikke stedet der man bor, ifølge henne.

– Vi tolerer alkoholavhengige i ordinære bomiljøer. Det bør vi også gjøre med stoffavhengige., sier Svae.

– Mange stoffavhengige ønsker seg rolige liv i rolige omgivelser de som alle andre, legger hun til.

– Et spørsmål om penger

Hun mener at når kommunen mener de ikke kan tilby lignende oppfølging hvor færre er samlokalisert er dette et spørsmål om både vilje og penger.

– Det er trist når kommunen ikke vil investere mer i å gi brukerne botilbud med større sjanser for å kunne bli rehabilitert. Skal man få bukt med åpne russcener er bolig et viktig virkemiddel.

Hun tror at de uskrevne reglene man ellers forholder seg til i vanlige bomiljø blir fraværende.

– Dette gjør miljøarbeiderne i Bjørnsons gate sitt beste for å oppveie. Men samlokalisering er virkelig ikke måten å gi disse menneskene et bedre liv på.

– Det blir en ond sirkel.

– Hvor tror du beboerne er om ti år?

– Jeg tror at dersom de ikke får bedre boforhold, vil noen dø. Mange flere vil fortsatt sitte fast i rusmiljøet.