Huset skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen. Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Huset har som mål å fungere både som et fysisk bygg, samt et knutepunkt i regionen med tre enheter: Samvirkesenter, kompetansesenter og forskningssenter.

Kommunen skriver at Samfunnsikkerhetens hus bygger videre på samarbeidet under sykkel-VM om et eget samvirkesenter og felles planer for beredskap, skriver kommunen.

Saken fortsetter under bildet

 

Bergen kommune eier prosjektet og er initiativtaker til huset.

– Kommunen ser seg tjent med et tettere samarbeid med nabokommuner, nødetater og andre sentrale offentlige og private aktører for å best løse sine lovpålagte oppgaver og møte fremtidens utfordringer, til det beste for innbyggerne.

En egen referansegruppe er satt ned for Samfunnssikkerhetens hus.

Gruppens medlemmer er fra nødetatene, Senter for krisepsykologi, seksjonsleder ved byrådets avdeling, Bergen næringsråd med flere.