Det er 15 kuldegrader, da hjelper ikke en liten, elektrisk ovn!

Av