Gå til sidens hovedinnhold

Det er både trygt og viktig å ta vaksine

Faktafeil og konspirasjonsteorier sprer seg. Mange kan bli forledet og ikke se nødvendigheten av å ta vaksine.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både faktafeil, desinformasjon og mer alvorlige konspirasjonsteorier om korona og vaksinering mot sykdommen har spredt seg i sosiale medier og andre steder på nett. Dette er alvorlig siden mange kan bli forledet og ikke se nødvendigheten av å ta vaksine.

Vaksinering er viktig både for hver enkelt av oss for å unngå smitte og sykdom, og for å utvikle nødvendig flokkimmunitet slik at pandemien kan slås ned. Flokkimmunitet krever ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) at minimum 70 prosent av befolkningen vaksineres.

En av hovedårsakene til vaksinemotstand, slik den blant annet fremkom i intervju med en vaksineskeptiker i BA 8. juli, synes å være det lave antallet syke og døde i Norge. I vårt land er antall døde av korona i 2020 lavere enn det som normalt dør av influensa. Man glemmer at dette nettopp skyldes de fornuftige smitteverntiltakene og nedstengningen av samfunnet.

Les også

BA mener: Forsinker en norsk vaksineproduksjon

I andre land, trass i at også disse har godt utviklet helsesystem, har det gått verre. I Sverige, som lenge hadde svake tiltak, er dødeligheten i skrivende stund ti ganger høyere enn i Norge. Over 1400 personer per en million innbyggere er døde, mens i Norge er det 146. I Ungarn, som er verst stilt, er antall døde per innbygger over 20 ganger høyere enn i Norge.

Så langt er over fire millioner døde i verden og 187 millioner har vært smittet. Dette er ikke ubetydelige tall slik noen vil ha det til.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker ved Stockholms universitet og forfatter av boken «Corona : ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi», har beregnet overdødeligheter i europeiske land i 2020 som myndighetene i alle land mener i all hovedsak skyldes pandemien.

Overdødeligheten i Spania var på nærmere 19 prosent og i Sverige 7,6 prosent. Eneste land uten signifikant overdødelighet var Norge med en liten underdødelighet på minus 0,4 prosent. De lave tallene for Norge skiller seg ut i europeisk sammenheng og kan ikke forklares på andre måter enn at tiltakene her har vært uvanlig treffsikre. Det er helt åpenbart at nedstengningen har spart mange menneskeliv.

De vaksinene som i dag er i bruk i Norge har vist seg å ha svært god effekt. Vaksinene er testet på dyr. Slike studier har vist at både Pfizer/BioNtech og Moderna sine mRNA-vaksiner raskt reduserer mengden virus i luftveiene hos vaksinerte rhesusaper. Først etter at man testet vaksinene ut på dyr testet man effektiviteten av vaksinene gjennom kliniske utprøvninger der titusener har fått vaksine eller placebo i form av saltvannsløsning. Studiene har vist at covid-19-vaksinene forhindrer 19 av 20 sykdomstilfeller.

Bivirkningene er vurdert av fagkyndige medisinere og forskere til å ligge på et høyst akseptabelt nivå som «ikke står i misforhold til forventet effekt». Legemiddelverket har faste og grundige prosedyrer for godkjenning av vaksiner, eventuelle bivirkninger som ikke kommer til syne før lenge etter vaksinering har man selvsagt mindre oversikt over. Det gjelder alle nye typer vaksiner.

Les også

BA mener: Fare for at «fellesferie» gir ny koronabølge

Men man godkjenner ingen uten å være sikker på at fordelene er mye, mye større enn ulempene ved kjente eller usikre bivirkninger. Når Legemiddelverket har godkjent vaksinen kan vi føle oss trygge på dette. Erfaringer med nye vaksiner generelt viser at bivirkninger som ikke opptrer de første to månedene etter vaksinering er uhyre sjeldne.

Enkelte vaksinemotstandere som skriver i sosiale medier har misforstått og oppfatter vaksinering som genterapi. Det er derfor viktig å få presisert at det ikke er snakk om genmanipulering her. Vaksinen påvirker ikke genene våre. Det er genterapi kun i den forstand at vaksinen en kopi av genet til viruset (syntetisk laget mRNA). Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Det er kun genterapi i den forstand at det påvirker viruset, ikke våre gener.

Oppsummert er det både trykt og viktig å ta vaksine. Er man i tvil kan man oppsøke nettsidene til Folkehelseinstituttet eller Legemiddelverket og få korrekt og omfattende informasjon der om både sykdommen, bivirkninger av vaksinene og vaksineringsprogrammet.

Vaksinering er viktig for hver enkelt for å unngå smitte og sykdom, og for å utvikle nødvendig flokkimmunitet.

Les også

Vaksineringa minner om kolonitida

Kommentarer til denne saken