I onsdagens bystyremøte kommer det to saker om å starte arbeidet med å få vennskapsbyer til Bergen:

– Skal Bergen starte arbeidet med å få en vennskaps- eller samarbeids- by i Ukraina?

Denne intensjonen vil få bred støtte.

– Skal Bergen starte arbeidet med å få en vennskaps- eller samarbeids- by i Palestina?

Denne intensjonen ser ikke ut til å få bred støtte. Vi vet ikke om intensjonen i det hele tatt vil få støtte nok til at den kommer videre.

At vi ønsker å få dette til med Ukraina er veldig bra, ikke misforstå oss, men vi synes det er et paradoks at partier og representanter kun vil støtte den ene saken.

Bergen har alltid vært en by der forskjellige kulturer og mennesker har møttes gjennom handel og næring. En kystby blir gjerne mer åpen for gjester, da man har egne som er ute på reise fra byen, med tørrfisk på vei til Europa eller med eksotiske laster på vei hjem igjen.

Kanskje tanken om at slik vi tar imot dem som kommer til byen vår, ønsker vi at våre sønner og døtre bli tatt imot der de reiser.

Denne tanken har nok også gjort at vi både ønsker og prøver å være en trygg havn for mennesker på flukt. Uansett årsak. Vi ønsker å være en foregangskommune, vi ønsker å være en god by for alle og vi ønsker å hjelpe utover våre egne kommunegrenser. Ikke unaturlig har Bergen flere vennskapsbyer og samarbeidsbyer, og vi har vært med i Eurocities siden 2002.

Noen avviser saken om vennskapsby med Palestina med begrunnelsen at man kan støtte Palestina på andre måter. Det er greit. Men å vise at vi anerkjenner dem, at vi støtter dem og at vi vil samarbeide med dem, på lik linje med Ukrainske byer, kan vi bare gjøre gjennom å vedta to like vedtak. Om ikke viser vi det motsatte.

Begge land er okkupert, begge land har et folk som lider under dette og begge land fortjener vår støtte og oppmerksomhet.

Norsk Folkehjelp har oppsummert godt hvorfor anerkjennelse av Palestina er lurt. Blant annet vil det kunne styrke fredsforhandlinger og styrke fredelige diplomatiske initiativ. Dette bør vi jo alle ønske?

Vi håper at vi onsdag kan vise at vi ønsker å være raus, solidarisk og inkluderende med alle.