Det er EU som er vår «flokk»

Av

Ei utmelding frå EØS- avtalen utan å melda oss inn i EU vil vera å spela lotto med norske arbeidsplassar, ikkje minst her på Vestlandet.