Det er farlig å så tvil om forskningen

Av

Vi trenger mer forskning og som samfunn må vi støtte opp under den, enten vi liker resultatet eller ei.