Statsforvalteren har vurdert barneverntjenestens oppfølging av den syv år gamle gutten som ble funnet skadet og fastbundet i en leilighet i august. Deres vurdering er knusende. Over en måned før gutten ble funnet ille tilredt, hadde faren oppsøkt hjelp på barneverntjenestens kontor i sentrum.

Etter dette gikk mye galt. Først da barnevernet ikke registrerte henvendelsen som en bekymringsmelding, så da menneskelig svikt og sendrektighet gjorde at det tok ti dager fra en ny samtale med faren 15. juli, til to avdelingsledere, en jurist og barnevernsleder vurderte at barnet hadde behov for hjelp.

Håndteringen nådde et nytt bunnpunkt 27. juli. Da hadde barneverntjenestens bekymring for far og sønn økt, og de besluttet å gå på uanmeldt hjemmebesøk. De kommunalt ansatte klarte ikke å finne ut hvilken leilighet gutten bodde i. Etter 30 minutter utenfor blokken, og uten å kontakte politiet for å finne rett leilighet, ga de opp.

Elleve dager senere aksjonerte politiet mot fars leilighet, etter et varsel til barnevernsvakten. Syvåringen ble funnet med skader og sår over hele kroppen, bundet fast til en seng.

Saken er sjokkerende, men dessverre ikke en enkeltstående skandale. Tidligere i september konkluderte Statsforvalteren med at barneverntjenesten sviktet også før en tenåringsgutt ble innlagt på Haukeland sykehus med underernæring og moren siktet for barnemishandling. «Tiltak fra barnevernet ble satt inn sent og var mangelfulle frem til situasjonen ble akutt», vurderte fylkeslege Sjur Lehmann i den saken.

Allerede i mars 2020 avdekket den såkalte Fjeld-rapporten grove saksbehandlingsfeil i ni av ti saker med høy konflikt. Deretter fikk Deloitte oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen om å gjennomgå barneverntjenesten. De konkluderte med at barneverntjenesten «ikke i tilstrekkelig grad sikrer at tjenesteutøvelsen ivaretar lovens krav til forsvarlighet og hensynet til barnets beste». Helt konkret pekte revisjonen på et tilfelle der en melding om mulig vold i hjemmet ble fulgt opp først to uker etter at bekymringen ble meldt.

– Det er ingen overraskelser i rapporten, var kommentaren fra etaten da Deloitte la frem sin rapport i mars.

Måneder senere kan vi konstatere at det likevel ikke er ryddet opp. Barneverntjenesten sviktet den syv år gamle gutten. At det skjedde etter flere høringer, etter Fjeld-rapporten og etter at Deloitte så tydelig beskrev svikten i barnevernet, forteller oss om en manglende evne til å rydde opp. Det er dårlig nytt for byens barn. Nå må byrådet rydde opp.